Féilte Scannán

Gach bliain tugann an fochlár MEDIA tacaíocht do bhreis agus céad féile cáiliúil Eorpach mar gheall ar an gclár iontach saibhir agus éagsúil de scannáin Eorpacha a bhíonn acu, as a n-iarrachtaí chun dul i dteagmháil leis an bpobal i gcoitinne agus as a ngníomhaíochtaí a mbíonn líon mór gairmithe bainteach leo.  

Tugann an scéim seo tacaíocht do roinnt féilte scannán ar fud na hEorpa a chuireann an cineama Eorpach chun cinn. Ceann de thosaíochtaí na scéime ná tacú le forbairt lucht féachana mar mhodh chun suim a mhúscailte i saothair chlosamhairc Eorpacha agus feabhas a chur ar an rochtain orthu. In aon iarratas ar thacaíocht d’fhéile, ní mór tionscnaimh fhorbartha Lucht Féachana a bheith mar chuid de, tionscnaimh a bheidh dírithe ar lucht féachana óg ach go háirithe.

Spriocdhátaí

23ú Samhain 2017 d'imeachtaí le tarlú idir 1ú Bealtaine 2017 agus 31ú Deireadh Fómhair 2018

26ú Aibreán 2018 d'imeachtaí le tarlú idir 1ú Samhain 2018 agus 30ú Aibreán 2019

Cé na cineálacha gníomhaíochtaí atá incháilithe?

Ní mór go mbeadh 70% ar a laghad de na cláir incháilithe a chuirfear i láthair an phobail i rith na féile, nó 100 príomhscannán ar a laghad (nó 400 gearrscannán), a bheith tionscnaithe i dtíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA. Laistigh de “thíortha an fhochláir MEDIA”, caithfidh na cláir a bheith ag cloí leo seo a leanas:

  • Caithfidh 50% de na scannáin a bheith neamhnáisiúnach.
  • Caithfidh ionadaíocht a bheith ag 15 thír ar a laghad de na tíortha sin

Íoslódáil Bróisiúr na bhFéilte chun liosta iomlán de na Féilte tacaithe a fháil.

Iarratas a Dhéanamh

Cliceáil anseo chun treoirlínte agus treoracha iomlána a fháil faoin bpróiseas iarratais don scéim seo.

Cliceáil anseo chun eolas a fháil faoin bpróiseas iarratais don Eoraip Chruthaitheach.

Téigh i dteangbháil leis an Oifig MEDIA má tá breis eolais uait.