{BANNER_culture}

Cuireann an fo-chlár Cultúir maoiniú ar fáil d'eagraíochtaí ealaíona,ceirde,dearaidh agus oidhreachta chun cuidiú leo feidhmiú go trasteorannach san Eoraip, chun teacht ar lucht féachana nua agus chun na scileanna atá riachtanach sa ré digiteach a fhorbairt.  Cuidíonn an Clár éagsúlacht cultúir agus teanga a chaomhnú trí tacú le saothair cultúrtha Eorpacha lucht féachana nua a aimsiú i dtíortha eile.

{BANNER_media}

Tugann an fochlár MEDIA tacaíocht do thionscail scannán agus closamhairc Eorpacha i bhforbairt, dáileadh agus cur chun cinn a dtionscadal. Lena chois sin, cuireann sé deiseanna ar fáil chun scileanna a fhorbairt sna teicneolaíochtaí traidisiúnta agus i meán nua, mar aon le tacaíocht a thabhairt do chuideachtaí chun díriú ar mhargaí agus ar ghréasáin laistigh de theorainneacha na hEorpa agus lasmuigh díobh.

{BANNER_cross-sector}

Cuireann an Snáithe Trasearnála maoiniú ar fáil do ghníomhaíochtaí agus d’imeachtaí atá i bpáirt ag na Fochláir MEDIA agus Cultúrtha araon. Ó 2016, beidh Saoráid Ráthaíochta do na hEarnálacha Cruthaitheacha áirithe ansin, ionstraim nua a bhaineann le hearnálacha faoi leith ar mhargadh airgeadais na hEorpa.