An Eoraip Chruthaitheach Éire Snáithe Trasearnála

Cuireann an Snáithe Trasearnála maoiniú ar fáil do ghníomhaíochtaí agus d’imeachtaí atá i bpáirt ag na Fochláir MEDIA agus Cultúrtha araon. Ó 2016, beidh Saoráid Ráthaíochta do na hEarnálacha Cruthaitheacha áirithe ansin, ionstraim nua a bhaineann le hearnálacha faoi leith ar mhargadh airgeadais na hEorpa.