Snáithe Trasearnála na hEorpa Cruthaithí

Tá sé mar aidhm ag Snáithe Trasearnála na hEorpa Cruthaithí: 

  • Saoráid Ráthaíochta do na hEarnálacha Cruthaitheacha a bhunú
  • Comhoibriú trasnáisiúnta i leith polasaí a chur chun cinn
  • Tacú le Deascanna na hEorpa Cruthaithí

Cuireann an Snáithe Trasearnála maoiniú ar fáil do ghníomhaíochtaí agus d’imeachtaí atá i bpáirt ag na Fochláir MEDIA agus Cultúrtha araon. Cuireadh Saoráid Ráthaíochta do na hEarnálacha Cruthaitheacha i bhfeidhm i 2016 atá ag cur rochtain ar airgeadas ar fáil do na hearnálacha closamhairc, cultúir agus cruthaitheacha.