The Cross-sectoral Strand

Cuireann Snáithe Trasearnála na hEorpa Cruthaithí maoiniú ar fáil do ghníomhaíochtaí agus d’imeachtaí atá i bpáirt ag na Fochláir MEDIA agus Cultúrtha araon. 

Tabharfaidh na Gníomhachtaí Trasearnála aghaidh ar an méid seo a leanas:

  • Dúshláin choiteanna agus deiseanna coiteanna maidir le hearnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta; agus
  • Den chéad uair riamh, gníomhaíochtaí chun tacú le hearnáil na meán nuachta trí litearthacht sna meáin, iolrachas agus saoirse na meán a chur chun cinn.

I 2021 foilsíodh glaonna do dhá thionscnamh:

An tSaotharlann Nuálaíochta Chruthaitheach

Comhpháirtíochtaí Iriseoireachta

There are no funding calls available at the moment.