Comhpháirtíochtaí Iriseoireachta

Spriocdháta: 26ú Lúnasa 2021

AIDHMEANNA

Comhoibriú a chothú idir eagraíochtaí gairmiúla na meán nuachta chun inmharthanacht agus iomaíochas iriseoireachta a fheabhsú trí tacú le tástáil samhlacha gnó nuálacha agus roinnt dea-chleachtais i measc na gcomhpháirtithe maraon le tacú le comhoibrithe, caighdeáin agus formáidí nuálacha.

TACAÍOCHT AR FÁIL DO 

  • Tionscadail ag díriú ar chlaochlú gnó comhoibríoch a chothú (Scéim 1) nó Tionscadail iriseoireachta comhoibríoch a chothú. (Scéim 2)
  • Tionscadail comhoibríoch idir aon earnáil na meán nuachta agus/nó seánra a fheabhsaíonn comhoibriú agus a chruthaíonn athrú sistéamach forleathan sna meáin nuachta.
  • Gníomhaíochtaí bunaithe ar riachtanasaí na n-earnálacha nó na bhfo-earnálacha.
  • Tabharfar tús áite do chomhpháirtíochtaí ina bhfuil eagraíochtaí ó thíortha/ceantair le cumas éagsúil sna meáin.

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Iarratas ó chuibhreannas atá comhdhéanta de trí eagraíocht ar a laghad a thagann as trí thír ar a laghad atá rannpháirteach san Eoraip Chruthaitheach.

AN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáil anseo

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo