Skip to main content

Déan teagmháil

Deasc na hEorpa Cruthaithí - Oifig Cultúir

Katie Lowry / Aoife Tunney
+353 1 6180200
An Comhairle Ealaíon,
70 Cearnóg Mhuirfeann,
Baile Átha Cliath 2
Email:
katie.lowry@artscouncil.ie

Aoife.Tunney@artscouncil.ie

Deasc na hEorpa Cruthaithí - Oifig MEDIA

Baile Átha Cliath
Orla Clancy
+353 1 6791856
14-16 Sráid an Tiarna Éadbhard
Baile Átha Cliath 2
orla@creativeeuropeireland.eu


Oifig MEDIA na Gaillimhe

Eibhlín Ní Mhunghaile
+353 91 353491
An Chuasnóg, Baile Árd, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
eibhlin@creativeeuropeireland.eu