Skip to main content

Mionfhorbairt Iltionscadail Eorpach

Spriocdháta

NB: Níl an glao seo oscailte do chuideachtaí éireannacha mar nach bhfuil sé ar fáil ach do thíortha atá ar acmhainn íseal. *

This call is now closed

Puffin Rock Cartoon Saloon
Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
MEDIA
Ábhar
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

 • Cead a thabhairt do léiritheoirí Eorpacha i dTíortha atá ar Acmhainn
  Íseal Chlosamhairc (Grúpaí A agus B)* a seasamh sa mhargadh a scálú
  suas, a éagsúlú, a nuálú agus a dhaingniú.

Cuideachtaí Léiriúcháin Eorpacha ó Thíortha atá ar Acmhainn Íseal Chlosamhairc atá in ann/a bhfuil na hacmhainní acu oibriú ar roinnt tionscadal le chéile agus a gcaithfidh na nithe seo a bheith déanta acu:

 • tionscadal amháin Beochana, Faisnéise Cruthaithí nó Ficsin ina bhfuil fad 24 nóiméad ar a laghad a bheith léirithe acu ó 2016 (murar VR atá i gceist).

 • A dáileadh ar bhonn tráchtála i 3 thír ar a laghad, taobh amuigh dá dtír féin, ag aon am roimh an sprioc-am sin.

 • Saothair a léirigh an Chuideachta iarrthach nó creidiúint phearsanta mar Léiritheoir.

 • Maidir leis na saothair a chuirfear isteach, ní bheidh cead dul i
  mbun léiriúcháin orthu taobh istigh de 10 mí ó dháta an Iarratais.

 • Forbairt ar 2-3 thionscadal Bheochana, Fhaisnéise Cruthaithí nó Fhicsin d’Ardáin Chineama, Theilifíse nó Digiteacha. Is ceadmhach gearrscannán ó thallann nua a áireamh sa Scláta freisin.

 • Cnapshuimeanna Seasta d’uasmhéid €100,000 an tionscadal.

* Liosta de thíortha ar acmhainn íseal: Grúpa A: Poblacht na Seice, An Eastóin, An Rómáin, An Ghréig, An Chróit, An Phortaingéil, An Pholainn; Grúpa B: An Bhulgáir, Lucsamburg, An tSlóivéin, An Liotuáin, An tSlóvaic, An Ungáir, An Laitvia, An Chipir, Málta.