Skip to main content

 Saotharlann um Chruthaitheacht Nuálaíocht

Spriocdháta

1600 an spriocam in Éirinn

This call is now closed

Innovation Lab 7x3

Tá sí mar aidhm ag an Saotharlann um Chruthaitheacht Nuálaíocht cineálacha cur chuige nuálacha a chur chun cinn maidir le hinneachar a chruthú, le rochtain a fháil air, lena dháileadh agus lena chur chun cinn ar fud earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta.

Call Number
CREA-CROSS-2024-INNOVLAB
Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
Snáithe Trasearnála
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

Léigh na Treoirlínte don Scéim anseo

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP).

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&TP.