Skip to main content

 Saotharlann um Chruthaitheacht Nuálaíocht

Spriocdháta

1600 an spriocam in Éirinn

Déan Iarratas Anois

Innovation Lab 7x3

Tá sí mar aidhm ag an Saotharlann um Chruthaitheacht Nuálaíocht cineálacha cur chuige nuálacha a chur chun cinn maidir le hinneachar a chruthú, le rochtain a fháil air, lena dháileadh agus lena chur chun cinn ar fud earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta.

Call Number
CREA-CROSS-2024-INNOVLAB
Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
Snáithe Trasearnála
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

Léigh na Treoirlínte don Scéim anseo

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP).

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&TP.