Skip to main content

An Scéim Tacaíochta do Chistiú Iltionscadal

Spriocdháta

1600 in Éirinn

This call is now closed

Wolfwalkers Cartoon Saloon large

Scéim tacaíochta do chomhlachtaí léiriúcháin Eorpacha atá ag forbairt réimse thograí don mhargadh idirnáisiúnta.

Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
MEDIA
Ábhar
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

 • Cead a thabhairt do léiritheoirí Eorpacha a seasamh sa mhargadh a scálú suas, a éagsúlú, a nuálú agus agus a dhaingniú.

Cuideachtaí Léiriúcháin Eorpacha atá in ann/a bhfuil na hacmhainní
acu oibriú ar roinnt tionscadal le chéile agus a gcaithfidh na nithe seo
a bheith déanta acu:

 • dhá tionscadal Bheochana, Fhaisnéise Cruthaithí nó Ficsin ina
  bhfuil fad 24 nóiméad ar a laghad a bheith léirithe acu (murar VR atá i
  gceist) ó 2017.

 • A dáileadh ar bhonn tráchtála i 3 thír ar a laghad, taobh amuigh dá dtír féin, ag aon am roimh an sprioc-am sin.

 • Saothair a léirigh an Chuideachta iarrthach nó creidiúint phearsanta mar Léiritheoir

 • Maidir leis na saothair a chuirfear isteach, ní bheidh cead dul i
  mbun léiriúcháin orthu taobh istigh de 10 mí ó dháta an Iarratais.

 • Forbairt ar 3-5 thionscadal Bheochana, Fhaisnéise Cruthaithí nó Fhicsin d’Ardáin Chineama, Theilifíse nó Digiteacha. Is ceadmhach gearrscannán ó thallann nua a áireamh sa Scláta freisin.

 • Cnapshuimeanna Seasta d’uasmhéid €100,000 an tionscadal.