Skip to main content

Gréasáin Agus Oibritheoirí VOD Eorpacha

Spriocdháta

1600 in Éirinn

This call is now closed

The Breadwinner family
Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
MEDIA
Lucht Féachana
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

 • Tacaíocht a thabhairt do ghréasá(i)n oibritheoirí na Físe ar Éileamh Eorpach (VOD) atá ag taispeáint riar suntasach de shaothair
  neamhnáisiúnacha Eorpacha.

 • Tairiscint ábhair Eorpaigh a chur chun cinn agus méadú a chur ar lucht féachana domhanda na n-ardán VOD Eorpach.

Iarratas ó chuibhreannas atá comhdhéanta de 3 eintiteas dhlíthiúlaas trí sheirbhís VOD ar a laghad a thagann as dhá thír ar a laghad atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA nó déanta ag ardán VOD a bhfuil sé de chumas aige a sheirbhísí a chur ar fáil in dhá thír ar a laghad atá taobh istigh den tsraith MEDIA.

 • Comhghníomhartha / gníomhartha comhoibríocha thar theorainneacha

 • Tionscadail a fheabhsaíonn iomaíochas agus tarraingteacht na n-ardán VOD Eorpach

 • Tionscadail a thairgeann riar suntasach de shaothair chlosamhairc neamhnáisiúnacha Eorpacha agusa mhéadaíonn Inrochtaine, infheictheacht, infhionntacht agus suntasacht an ábhair Eorpaigh do lucht féachana níos leithne (Eorpach agus idirnáisiúnta).

 • Tabharfar aird ar leith d’iarratais a chuirfidh dóthain straitéisí ar fáil chun cothromaíocht inscne, ionchuimsiú, éagsúlacht agus ionadaíocht a chinntiú.

 • Caithfidh na hardáin VOD íosmhéid de Ghné Eorpach a chur i láthair ina gcatalóg.

 • Caithfidh 30% de na saothair Chlosamhairc Eorpacha a bheidh sa chatalóg a bheith léirithe ina bhformhór ag léiritheoirí nó léiritheoirí atá buanaithe sna tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

 • Caithfidh 50% den airgeadú a theacht as tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA agus caithfear creidiúint dá réir a thabhairt do na cuideachtaí léiriúcháin.

 • Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 60% de na costais incháilithe iomlána. €11m an Buiséad Iomlán don ghlao seo.

 • Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana
  an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáilanseo.

 • Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo.

 • Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo.