Skip to main content

Scannáin ag dul ó áit go háit

Spriocdháta

1600 in Éirinn

Déan Iarratas Anois

School Life Soilsiu Films large

Tá sí mar aidhm ag an scéim seo spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do Dháilitheoirí scannáin Eorpacha neamhnáisiúnacha atá eisithe le déanaí a dháileadh go forleathan trí spreagadh a thabhairt do ghníomhairí díolacháin agus do dháilitheoirí amharclainne ach go háirithe, chun infheistiú a dhéanamh i gcur chun cinn agus i ndáileadh cuí na scannán Eorpach neamhnáisiúnach.

Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
MEDIA
Lucht Féachana
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

 • Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do Dháilitheoirí scannáin Eorpacha neamhnáisiúnacha atá eisithe le déanaí a dháileadh go forleathan, trí spreagadh a thabhairt do ghníomhairí díolacháin agus do dháilitheoirí amharclainne ach go háirithe, chun infheistiú a dhéanamh i gcur chun cinn agus i ndáileadh cuí na scannán Eorpach neamhnáisiúnach.

 • Ní mór do na hiarratasóirí a bheith ina ngníomhairí díolacháin Eorpacha.

 • Caithfidh an t-iarratasóir a bheith ceaptha ag léiritheoir an scannáin atáthar a chur isteach trí chomhaontú idirnáisiúnta díolacháin a thugann cead an scannán a dhíol i 15 thír ar a laghad atá rannpháirteach sa bhFochlár MEDIA.

 • Beidh na gníomhaíochtaí atá le maoiniú ina bhfeachtais don dáiliúchán amharclannach agus / nó ar líne uile-Eorpach de scannáin incháilithe Eorpacha, comhordaithe ag gníomhaire díolacháin an scannáin.

 • Caithfidh 7 ndáilitheoir dhifriúla ar a laghad a bheith nasctha leis an tionscadal agus astu sin caithfidh 2 ar a laghad a bheith as tíortha atá ar acmhainn íseal closamhairc Grúpa A nó Grúpa B.

 • Caithfear an scannán a eisiúint idir an 1ú Deireadh Fómhair 2021 agus an 1ú Aibreán 2023 nó tosú 10 seachtainí tar éis an dáta aighneachta

 • Caithfidh na scannáin buiséad léiriúcháin de €15m ar a mhéid a bheith acu;

 • Caithfidh sé a bheith léirithe ina bhformhór ag léiritheoirí nó léiritheoirí atá buanaithe sna tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

 • Leithdháilfear uasmhéid de 25% den bhuiséad chuig scannáin a bhfuil buiséad léiriúcháin de bhreis ar €10m acu.

 • Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, tríd an Tairseach Maoinithe (F&TP)
 • Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo.
 • Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo.