Skip to main content

Margaí agus Líonrú

Spriocdháta

1600 an Spriocam in Éirinn

This call is now closed

Galway Film Fair Fleadh Forum Case Study
Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
MEDIA
Gnó
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

 • Malartuithe gnólacht le gnólacht a spreagadh i measc gairmithe closamhairc Eorpacha, agus go háirithe breis rannpháirtíochta ó thíortha ó LCC Grúpa B, trí rochtain a éascú ar mhargaí fisiciúla agus ar líne;

 • Ócáidí tionscail a chur san áireamh a bheidh dírithe ar ábhair agus/nó iontógáil teicneolaíochtaí nua agus samhlacha gnó, a fhad agus go mbeidh siad in ann tionchar a imirt ar infheictheacht agus ar dhíolachán saothar Eorpach;

 • Meas a bheith ar chuir chuige atá cairdiúil don timpeallacht.

 • Eagraíochtaí Eorpacha as tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

 • Margaí fisiciúla, digiteacha nó hibrideach do ghairmithe closamhairc Eorpacha.

  Agus/Nó


 • Gníomhaíochtaí promóisin gnólacht le gnólacht ar shaothair Eorpacha a dhéanann:

 • Éascú ar chomhléiriúcháin Eorpacha agus idirnáisiúnta - príomhscannáin, gearrscannáin, físchluichí, sraitheanna teilifíse agus trasmheán.

 • Éascú don rochtain ar ócáidí agus margaí trádála gairmiúla closamhairc, fisiciúil agus ar líne araon.

 • spreagadh ar líonrú agus malartú eolais agus dea-chleachtais idir gairmithe i dtéarmaí saothair Eorpacha a scaipeadh san Eoraip agus ar fud an domhain ar gach saghas ardáin agus i ngacg formáid.

 • €7,500,000 an Buiséad Iomlán don ghlao seo. Líon na nDeontas a bhfuiltear ag súil leo: 40

 • Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 60% de na costais incháilithe iomlána.