Skip to main content

Comhpháirtíochta Iriseoireachta - Iolrachas

Spriocdháta

1600 an spriocam in Éirinn

This call is now closed

Journalism Partners Call 7x3

Tá is mar aidhm ag an scéim tacaíochta seo tacú le hiriseoireacht ar ardcháilíocht chun earnáil Eorpach na meán nuachta a threisiú agus a chur chun cinn.

Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
Snáithe Trasearnála
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

  • Comhoibriú idir eagraíochtaí nuachta san Eoraip a chruthú agus iolrachas agus saoirse na meán a chur chun cinn.
  • Cothú a dhéanamh ar thallanna agus scileanna iriseoirí agus gairmithe gnó chun an caighdeán iriseoireachta a threisiú.
  • Nuálaíocht agus cruthaíocht iriseoireachta a chothú.

  • Iarratas ó eagraíocht Eorpach amháin nó ó chuibhreannas atá comhdhéanta de 2 eintiteas dhlíthiúlaas ar a laghad ó thíortha atá rannpháirteach san Eoraip Chruthaitheach.

Iarratasaí chun iriseoireacht ar ardcháilíocht agus earnáil na meán nuachta a fheabhsú chun iolrachas na meán a threisiú agus a chur chun cinn.

  • Uasmhéid de €3m atá ar fáil do gach togra.