Skip to main content

Ábhar Teilifíse agus Ar Líne

Spriocdháta

1600 in Éirinn

Déan Iarratas Anois

Cubas Wild Rev 2 bird CTL T Vfunding

Scéim tacaíochta a chuidíonn le Léiritheoirí Eorpacha dáiliúchán leathan idirnáisiúnta a fháil do Chláracha Theilifíse d’ardchaighdeán.

Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
MEDIA
Ábhar
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

  • neamhspleáchas na léiritheoirí Eorpach a neartú i dtaca le craoltóirí agus ardáin dhigiteacha.
  • feabhas a chur ar an gcomhoibriú idir na hoibritheoirí -
    léiritheoirí neamhspleácha, craoltóirí, ardáin dhigiteacha agus gníomhairí díolacháin, as na tíortha éagsúla atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.
  • cláir d’ardchaighdeán a chur ar fáil a bheidh dírithe ar dháiliúchán leathan idirnáisiúnta

  • Cuideachtaí Léiriúcháin Neamhspleácha Eorpacha as tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

  • Ficsean, tionscadail Bheochana agus Ficsin ina mbeidh dhá chuideachta craolacháin ar a laghad páirteach ann (nó ardáin VOD) as dhá thír atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

  • Caithfidh rannpháirtíocht na gcraoltóirí a bheith tacaithe ag conarthaí nó ag litreacha tiomantais ceangailteacha a bheidh sínithe

Uasmhéid de 20% den bhuiséad léiriúcháin incháilithe le huasteorainneacha de €300,000 do chláir faisnéise cruthaithí agus €500,000 d’Fhicsean agus Beochan.

Do shaothair Dhrámaíochta:

  • €1 milliún má bhíonn an buiséad léiriúcháin incháilithe idir €10-20 milliún.

  • €2 mhilliún má bhíonn an buiséad léiriúcháin incháilithe níos mó ná €20 milliún.

Caithfidh íosmhéid de 40% den airgeadú ar iomlán an bhuiséid léiriúcháin mheasta a bheith ráthaithe ó fhoinsí airgeadais tríú páirtí.

Caithfidh íosmhéid den airgeadú iomlán léiriúcháin mheasta a theacht ó thíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.