Skip to main content

Físchluichí + Ábhar Tumthach

Spriocdháta

1600 in Éirinn

Déan Iarratas Anois

Humanity Complex Game 7x3

Scéim tacaíochta chun cuidiú le comhlachtaí físchluichí, comhlachtaí léiriúcháin nó stiúideonna XR físchluichí nó eispéiris idirghníomhacha thumthacha a fhorbairt don mhargadh idirnáisiúnta.

Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
MEDIA
Ábhar
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

Tacú le comhlachtaí físchluichí, comhlachtaí léiriúcháin nó stiúideonna XR físchluichí nó eispéiris idirghníomhacha thumthacha insintbhunaithe a fhorbairt don mhargadh idirnáisiúnta.

  • Comhlachtaí lonnaithe i gceann de na tíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA agus an tromlach díobh a bheith faoi úinéireacht náisiúnach ó na tíortha sin.
  • Comhlachtaí físchluichí, comhlachtaí léiriúcháin nó stiúideonna XR a bhfuil físchluiche nó eispéireas tumthach forbartha/léirithe acu cheana.

Caithfidh an togra sin a bheith:

  • Creidiúnaithe don chuideachta iarrthach (ní féidir creidiúintí pearsanta ná aon obair a rinne cuideachta eile ar conradh/fochonradh a chur san áireamh).
  • Dáilithe ar bhonn tráchtála (arna léiriú ag tuairisc ábhartha díolachán a thaispeánfaidh ioncam a gineadh idir 1 Eanáir 2021 agus dáta an iarratais)

Físchluiche nó Ábhar Tumthach insintbhunaithe idirghníomhach, is cuma cén t-ardán nó cén modh dáiliúcháin a bhfuiltear ag súil leis, atá dírithe ar úsáid thráchtála.

Ní ceart go mbeadh céim léiriúcháin (féach na treoirlínte don sainmhíniú) an tionscadail atá curtha isteach a bheith sceidealaithe le tarlú laistigh de 10 mí ó dháta an iarratais.

Tá uasmhéid €200,000 ar fáil d'aon thogra faoi leith.

Leigh na treoirlínte don Ghlaoch seo ar dtús chun cinntiú go bhfuil tú incháilithe

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TOP)

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo.

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo.