Skip to main content

Físchluichí + Ábhar Tumthach

Spriocdháta

1600 in Éirinn

This call is now closed

Humanity Complex Game 7x3

Scéim tacaíochta chun cuidiú le comhlachtaí físchluichí, comhlachtaí léiriúcháin nó stiúideonna XR físchluichí nó eispéiris idirghníomhacha thumthacha a fhorbairt don mhargadh idirnáisiúnta.

Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
MEDIA
Ábhar
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

Tacú le comhlachtaí físchluichí, comhlachtaí léiriúcháin nó stiúideonna XR físchluichí nó eispéiris idirghníomhacha thumthacha insintbhunaithe a fhorbairt don mhargadh idirnáisiúnta.

  • Comhlachtaí lonnaithe i gceann de na tíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA agus an tromlach díobh a bheith faoi úinéireacht náisiúnach ó na tíortha sin.
  • Comhlachtaí físchluichí, comhlachtaí léiriúcháin nó stiúideonna XR a bhfuil físchluiche nó eispéireas tumthach forbartha/léirithe acu cheana.

Caithfidh an togra sin a bheith:

  • Creidiúnaithe don chuideachta iarrthach (ní féidir creidiúintí pearsanta ná aon obair a rinne cuideachta eile ar conradh/fochonradh a chur san áireamh).
  • Dáilithe ar bhonn tráchtála (arna léiriú ag tuairisc ábhartha díolachán a thaispeánfaidh ioncam a gineadh idir 1 Eanáir 2021 agus dáta an iarratais)

Físchluiche nó Ábhar Tumthach insintbhunaithe idirghníomhach, is cuma cén t-ardán nó cén modh dáiliúcháin a bhfuiltear ag súil leis, atá dírithe ar úsáid thráchtála.

Ní ceart go mbeadh céim léiriúcháin (féach na treoirlínte don sainmhíniú) an tionscadail atá curtha isteach a bheith sceidealaithe le tarlú laistigh de 10 mí ó dháta an iarratais.

Tá uasmhéid €200,000 ar fáil d'aon thogra faoi leith.

Leigh na treoirlínte don Ghlaoch seo ar dtús chun cinntiú go bhfuil tú incháilithe

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TOP)

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo.

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo.