Skip to main content

MAOINIÚ
SNÁITHE TRASEARNÁLA

Tugann an snáithe Trasearnála tacaíocht don chomhoibriú idir earnálacha difriúla cultúrtha agus cruthaitheacha agus don Saotharlanna don Nuálaíocht Chruthaitheach, agus cuireann sé maoiniú ar fáil d’earnáil na meán nuachta chun litearthacht meán, iolrachas agus saoirse iriseoireachta a chur chun cinn.

Caith súil ar na glaonna thíos agus má bhíonn aon cheist agat déan teagmháil linn.

Deiseanna Maoinithe