Maidir le Clár MEDIA na hEorpa Cruthaithí in Éirinn.

Tá dhá oifig eolais speisialaithe MEDIA ag Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire, ceann acu lonnaithe i mBaile Átha Cliatha agus ceann lonnaithe i nGaillimh. Cuirimid eolas cuimsitheach ar fáil faoi Chlár na hEorpa Cruthaithí de chuid an Aontais Eorpaigh, an fochlár MEDIA ach go háirithe.

Cuirimid comhairle, tacaíocht agus eolas ar fáil faoin tacaíocht mhaoinithe atá ag an Eoraip Cruthaitheach do na tionscail chlosamhairc ar a n-áirítear scannáin, teilifís agus cluichí. Is féidir bualadh linn ag seisiúin eolais duine le duine nó a theacht chuig na hócáidí a eagraímid i rith na bliana. Tá fáil orainn freisin chun ceisteanna a fhreagairt faoin gclár ar an bhfón nó ar ríomhphost.

Tá Deasc MEDIA na hEorpa Cruthaithí Gaillimh ag feidhmiú mar oifig réigiúnach MEDIA agus tá dualgas orthu freisin eolas agus seirbhís as Gaeilge a chur ar fáil don phobal closamhairc Gaeilge atá ag dul i méid.

Cuireann Deasc MEDIA na hEorpa Cruthaithí Éire tacaíocht agus eolas ar fáil faoin bhfochlár MEDIA a thugann maoiniú do thionscail chlosamhairc Eorpacha ar a n-áirítear scannáin, teilifís agus cluichí.