Tabharfaidh an Eoraip Chruthaitheach (2014-2020) tacaíocht d’earnálacha cruthaitheacha Eorpacha le buiséad de €1.46 billiún.

Tugann fochlár MEDIA na hEorpa Cruthaithí tacaíocht do thionscail scannán agus closamhairc Eorpach chun a gcuid oibre a fhorbairt, a dháileadh agus chur chun cinn. Tacaíonn an clár le tionscadail a bhfuil gné Eorpach iontu agus cuireann sé ar a gcumas freisin dul sa tóir ar mhargaí atá lasmuigh de theorainneacha náisiúnta agus Eorpacha. Tá maoiniú ar fáil freisin le haghaidh oiliúna, forbartha agus teicneolaíochtaí nua.

In 2014, seoladh trí thionscnamh nua i dtaca le Forbairt Lucht Féachana & Litearthacht Scannán, Comhléiriúcháin Idirnáisiúnta agus Físchluichí.

Liostaithe thíos tá na príomhchatagóirí maoinithe agus na scéimeanna a chlúdaíonn siad. Cliceáil ar scéim chun breis eolais a fháil fúithi, an critéir incháilitheachta a chaithfidh tú a chomhlíonadh, agus conas cur isteach ar scéim a bhfuil tú incháilithe di.

Tacaíocht Do Léiritheoirí
Dáiliúchán
Oiliúint & Gréasáin
Lucht Féachana

Tugann Oifigí MEDIA na hEorpa Cruthaithí in Éirinn comhairle faoi scéimeanna maoinithe an fhochláir MEDIA i dtaca le tacaíocht do léiritheoirí, oiliúint, margaí agus líonrú.