Tabharfaidh an Eoraip Chruthaitheach (2021-2027) tacaíocht d’earnálacha cruthaitheacha Eorpacha le buiséad de €2.44 billiún.

Tugann fochlár MEDIA na hEorpa Cruthaithí tacaíocht do thionscail scannán agus closamhairc Eorpach chun a gcuid oibre a fhorbairt, a dháileadh agus chur chun cinn. Tacaíonn an clár le tionscadail a bhfuil gné Eorpach iontu agus cuireann sé ar a gcumas freisin dul sa tóir ar mhargaí atá lasmuigh de theorainneacha náisiúnta agus Eorpacha. Tá maoiniú ar fáil freisin le haghaidh oiliúna, forbartha agus teicneolaíochtaí nua.

Liostaithe thíos tá na príomhchatagóirí maoinithe agus na scéimeanna a chlúdaíonn siad. Cliceáil ar scéim chun breis eolais a fháil fúithi, an critéir incháilitheachta a chaithfidh tú a chomhlíonadh, agus conas cur isteach ar scéim a bhfuil tú incháilithe di.

ÁBHAR
GNÓ
LUCHT FÉACHANA