Forbairt Lucht Féachana & Oideachas Scannán

Spriocdháta: 26ú Lúnasa 2021

AIDHM: 

Tacaíocht a chur ar fáil do Thionscnaimh atá ag cur forbairt agus rannpháirtíocht lucht féachana chun cinn, lena n-áirítear gníomhaíochtaí oideachais scannán, ag díriú ar luchtanna féachana óg ach go háirithe. 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ INCHÁILITHE:

Tionscadail a chuireann meicníochtaí ar fáil do chomhoibriú uile-Eorpach agus do aimsiú lucht féachana uile-Eorpach d’fhonn suim a spreagadh agus eolas a mhéadú faoi luchtanna féachana i scannáin Eorpacha agus i saothair chlosamhairc, cláir shonracha faoi oidhreacht na scannánaíochta san áireamh. 
Caithfidh an tionscadal a bheith comhdhéanta de 50% de scannáin Eorpacha ar a laghad, ag baint amach 5 thír ar a laghad atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.
Tabharfar aird ar leith d’iarratais a chuirfidh dóthain straitéisí ar fáil chun tionscal níos inmharthana agus níos cairdiúla don timpeallacht a chinntiú mar aon le cothromaíocht inscne, ionchuimsiú, éagsúlacht agus ionadaíocht a chinntiú.

MAOINIÚ AR FÁIL: 

Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 70% de na costais incháilithe iomlána.
€5,000,000 an Buiséad Iomlán don ghlao seo. Líon na nDeontas a bhfuiltear ag súil leo: 15

AN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH:

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáil anseo. Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo. 

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo