Oiliúint Scannán

Ceann de thosaíochtaí an fhochláir MEDIA ná tacú le forbairt ar lucht féachana mar mhodh chun suim a mhúscailt i saothair chlosamhairc Eorpacha agus feabhas a chur ar an rochtain orthu, go háirithe trí bholscaireacht, imeachtaí, litearthacht scannán agus féilte.

Spriocdháta: 12ú Márta 2020 (roimh 16.00 in Éirinn)

Faoin scéim seo tá tacaíocht ar fáil:

  • d'Imeachtaí a chuireann Litearthacht Scannán chun cinn agus a spreagann suim i Scannáin Eorpacha i ndaoine óga ach go háirithe.
  • Dáileadh níos leithne a chothú do scannáin Eorpacha trí thionscnaimh chomhoibrithe idirnáisiúnta.

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Ní mór don Iarrathóir bheith ina chuibhreannas (príomheagraíocht móide dhá eagraíocht eile) d'egraíochtaí lonnaithe i mballstáit atá páirteach san Eoraip Chruthaitheach MEDIA.

Iarratas a Dhéanamh

Tabhair faoi deara go bhfuil eolas ginearálta do gach scéim ar fáil i rannóg A de na treoirlínte agus eolas faoin scéim faoi leith ar fáil i rannóg B

Cliceáil anseo chun treoirlínte agus treoracha iomlána a fháil faoin bpróiseas iarratais don scéim seo.