Gréasán de Chineamaí Eorpacha

Spriocdháta: 10ú Lúnasa 2021

AIDHM

Maoiniú a chur ar fáil do ghréasán oibritheoirí cineama Eorpach a mbeadh clúdach leathan tíreolaíoch aige, ag taispeáint riar suntasach de scannáin neamhnáisiúnacha Eorpacha chun ról na gcineamaí Eorpach a chothú i scaipeadh saothar Eorpach. 

TACAÍOCHT AR FÁIL DO 

  • gréasán d’oibritheoirí cineama Eorpach a thaispeánfadh riar suntasach de scannáin neamhnáisiúnacha Eorpacha do lucht féachana méadaithe. 
  • Tabharfar aird ar leith d’iarratais a chuirfidh dóthain straitéisí ar fáil chun tionscal níos inmharthana agus níos cairdiúla don timpeallacht a chinntiú mar aon le cothromaíocht inscne, ionchuimsiú, éagsúlacht agus ionadaíocht a chinntiú.

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Tá an gníomh oscailte do ghréasáin chineama Eorpacha. Gréasán cineama is ea grúpa de chineamaí neamhspleácha Eorpacha a fhorbraíonn, trí mheán aonáin chomhordaithe atá comhdhéanta go dlíthiúil, comhghníomhaíochtaí i réimse taispeántais agus chur chun cinn scannán Eorpach.

MAOINIÚ AR FÁIL

€15,000,000 an Buiséad Iomlán don ghlao seo. Líon na nDeontas a bhfuiltear ag súil leo: 1
Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 95% de na costais incháilithe iomlána.

AN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH: 

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá ar fáil anseo. Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo