Gréasáin Cineamaí

Spriocdháta: 28ú Bealtaine 2020

Chun tacaíochta a thabhairt d’eisiúint amharclannach ar scannáin Eorpacha, cuireann an Eoraip Chruthaitheach maoiniú ar fáil do ghréasáin cineamaí. Má tá tú i d’ionadaí de ghréasán cineamaí ina bhfuil breis agus 100 ball i mbreis agus 20 tír atá páirteach sa chlár MEDIA agus go gcuireann tú tionscadail Eorpacha ar an scáileán, is féidir linn cuidiú leat i dtaca leis na costais a bhaineann le reáchtáil an ghréasáin. Ar an taobh eile, más taispeántóir tú, b’fhéidir go smaoineofá ar bhallraíocht a ghlacadh i ngréasán reatha atá ag fáil tacaíochta ó MEDIA, cosúil le Europa Cineamas, gréasán de chineamaí san Eoraip, san Afraic agus i dtíortha na Meánmhara. Tá trí chomhalta cineamaí ag Éirinn sa ghréasán - Access Cinema, Insitiúid Scannán na hÉireann, an Cinemobile, agus Access Cinema.

Gníomhaíochtaí Incháilithe

  • Gníomhaíochtaí atá dírithe ar scannáin Eorpacha a chur ar scáileán.
  • Gníomhaíochtaí oideachais atá dírithe ar bhreis feasachta a chothú i measc daoine óga a théann chuig an cineama.
  • Gníomhaíochtaí bolscaireachta agus margaíochta i gcomhar le hardáin dáiliúcháin eile (m.sh. craoltóirí teilifíse, ardáin VOD).
  • Gníomhaíochtaí gréasáin: Eolas, beochan agus caidreamh.
  • Soláthar tacaíocht airgeadais do thríú páirtithe (baill de ghréasán an iarrthóra) atá i mbun gníomhaíochtaí incháilithe.

Iarratas a Dhéanamh

Más Gréasán Cineama tú agus gur mian leat cur isteach ar an scéim seo cliceáil anseo le haghaidh eolas faoin bpróiseas iarratais.

Cliceáil anseo le haghaidh Treoirlínte agus Foirmeacha iarratais don Scéim áirithe seo.