Féilte Scannán

Gach bliain tugann an fochlár MEDIA tacaíocht do bhreis agus céad féile cáiliúil Eorpach mar gheall ar an gclár iontach saibhir agus éagsúil de scannáin Eorpacha a bhíonn acu, as a n-iarrachtaí chun dul i dteagmháil leis an bpobal i gcoitinne agus as a ngníomhaíochtaí a mbíonn líon mór gairmithe bainteach leo.  

Tugann an scéim seo tacaíocht do roinnt féilte scannán ar fud na hEorpa a chuireann an cineama Eorpach chun cinn. Ceann de thosaíochtaí na scéime ná tacú le forbairt lucht féachana mar mhodh chun suim a mhúscailte i saothair chlosamhairc Eorpacha agus feabhas a chur ar an rochtain orthu. In aon iarratas ar thacaíocht d’fhéile, ní mór tionscnaimh fhorbartha Lucht Féachana a bheith mar chuid de, tionscnaimh a bheidh dírithe ar lucht féachana óg ach go háirithe.

Spriocdháta

21ú Bealtaine 2020

Cé na cineálacha gníomhaíochtaí atá incháilithe?

Ní mór go mbeadh 70% ar a laghad de na cláir incháilithe a chuirfear i láthair an phobail i rith na féile, nó 100 príomhscannán ar a laghad (nó 400 gearrscannán), a bheith tionscnaithe i dtíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA. Laistigh de “thíortha an fhochláir MEDIA”, caithfidh na cláir a bheith ag cloí leo seo a leanas:

  • Caithfidh 50% de na scannáin a bheith neamhnáisiúnach.
  • Caithfidh ionadaíocht a bheith ag 15 thír ar a laghad de na tíortha sin

Tá tacaíocht faoi leith ar fáil chomh maith do ghréasáin d'Fhéilte Scannán Eorpacha.

Iarratas a Dhéanamh

Tabhair faoi deara go bhfuil eolas ginearálta do gach scéim ar fáil i rannóg A de na treoirlínte agus eolas faoin scéim faoi leith ar fáil i rannóg B

Cliceáil anseo chun treoirlínte agus treoracha iomlána a fháil faoin bpróiseas iarratais don scéim seo.

Cliceáil anseo chun eolas a fháil faoin bpróiseas iarratais don Eoraip Chruthaitheach.

Téigh i dteangbháil leis an Oifig MEDIA má tá breis eolais uait.