Féilte Eorpacha

Spriocdháta: 24ú Lúnasa 2021

AIDHM: 

Tacaíocht a thabhairt d’fhéilte agus do ghréasáin féilte atá ag taispeáint riar suntasach de shaothair neamhnáisiúnacha Eorpacha, ach fós atá ag caomhnú a bhféiniúlacht agus a bpróifíl uathúil. 

TACAÍOCHT AR FÁIL DO 

  • Féilte Eorpacha ina bhfuil clár le riar suntasach de shaothair neamhnáisiúnacha Eorpacha agus díriú á dhéanamh ar ghníomhaíochtaí atá sprioctha chun luchtanna féachana a leathnú agus a athnuachan. 
  • Caithfidh 50% den chlár a bheith gafa le scannáin agus saothair chlosamhairc neamhnáisiúnacha ó thíortha atá  rannpháirteach sa tsraith MEDIA 
  • caithfidh ábhar an chláir a bheith as 15 thír MEDIA ar a laghad, tíortha atá ar acmhainn íseal san áireamh; 

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Tá an gníomh seo oscailte d’aonáin incháilithe atá ag eagrú féilte closamhairc i dtíortha atá  rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

MAOINIÚ AR FÁIL: 

  • Beidh an ranníocaíocht airgeadais i bhfoirm cnapshuime idir €19,000 agus €75,000. 
  • Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 60% de na costais incháilithe iomlána.
  • €9,000,000 an Buiséad Iomlán don ghlao seo. Líon na nDeontas a bhfuiltear ag súil leo: 100

AN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH:

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáil anseo

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo