Margaí agus Líonrú

Spriocdháta: 24ú Lúnasa 2021

AIDHMEANNA

  • Malartuithe gnólacht le gnólacht a spreagadh i measc gairmithe closamhairc Eorpacha, agus go háirithe breis rannpháirtíochta ó thíortha ó LCC Grúpa B, trí rochtain a éascú ar mhargaí fisiciúla agus ar líne;
  • Ócáidí tionscail a chur san áireamh a bheidh dírithe ar ábhair agus/nó iontógáil teicneolaíochtaí nua agus samhlacha gnó, a fhad agus go mbeidh siad in ann tionchar a imirt ar infheictheacht agus ar dhíolachán saothar Eorpach; 
  • Meas a bheith ar chuir chuige atá cairdiúil don timpeallacht

TACAÍOCHT AR FÁIL DO 

  • Margaí fisiciúla, digiteacha nó hibrideach do ghairmithe closamhairc Eorpacha

         AGUS/NÓ

  • Gníomhaíochtaí promóisin gnólacht le gnólacht ar shaothair Eorpacha a dhéanann:
  • Éascú ar chomhléiriúcháin Eorpacha agus idirnáisiúnta - príomhscannáin, gearrscannáin, físchluichí, sraitheanna teilifíse agus trasmheán 
  • Éascú don rochtain ar ócáidí agus margaí trádála gairmiúla closamhairc, fisiciúil agus ar líne araon
  • spreagadh ar líonrú agus malartú eolais agus dea-chleachtais idir gairmithe i dtéarmaí saothair Eorpacha a scaipeadh san Eoraip agus ar fud an domhain ar gach saghas ardáin agus i ngacg formáid.

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Eagraíochtaí Eorpacha as tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

MAOINIÚ AR FÁIL

€7,500,000 an Buiséad Iomlán don ghlao seo. Líon na nDeontas a bhfuiltear ag súil leo: 40 

Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 60% de na costais incháilithe iomlána.

AN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH:

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáil anseo

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo