Dáileadh

Tugann fochlár MEDIA na hEorpa Cruthaithí tacaíocht chun dáileadh agus craoladh a dhéanamh ar shaothar closamhairc (cláracha ficsin, faisnéise, beochana, idirghníomhacha) agus ar scannáin Eorpacha ar líne, i gcineamaí agus ar an teilifís.

Dáiliúchán Cineama – An Scéim Roghnach

Tugann an fochlár MEDIA tacaíocht airgeadais do dháilitheoirí Chineamaí na hEorpa chun dáileadh a dhéanamh ar scannáin neamhnáisiúnacha Eorpacha, faoi dhá mheicníocht thacaíochta:

  1. An Scéim Roghnach
  2. An Scéim Uathoibríoch

Dáiliúchán Cineamaí – An Scéim Roghnach

Spriocdhátaí: 10ú Nollaig 2019 & 16ú Meitheamh 2020 (roimh 16.00in in Éirinn)

Tá sé d’aidhm ag an Scéim tacaíochta roghnach dáileadh trasnáisiúnta níos leithne a chothú ar scannáin Eorpacha neamhnáisiúnacha atá eisithe le déanaí, trí spreagadh a thabhairt do dháilitheoirí amharclainne ach go háirithe, chun infheistiú a dhéanamh i gcur chun cinn agus i ndáileadh cuí na scannán Eorpach neamhnáisiúnach.  Lena chois sin, tá sé d’aidhm ag an scéim spreagadh a thabhairt don fhorbairt ar naisc idir an earnáil léiriúcháin agus an earnáil dháiliúcháin, rud a fheabhsóidh cumas iomaíocht na scannán Eorpach neamhnáisiúnach.

Cén mhaoiniú atá ar fáil?

Tá buiséad measta de €9.85 milliún ar fáil. Tá deontais ar fáil chun feachtais dháiliúcháin do scannáin Eorpacha neamhnáisiúnacha a chistiú. Deonófar cnapshuimeanna idir €10,000 agus €150,000 de réir líon na scáileán a bheidh clúdaithe ag an bpointe eisithe is mó.

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Gníomhairí díolacháin a chloífidh leis na critéir seo a leanas:

  • Comhlacht Eorpach cláraithe san AE nó sna tíortha MEDIA.
  • Go raibh siad ceaptha mar Ghníomhaire Díolacháin ag 3 scannán Eorpacha incháilithe ar a laghad le trí bliana anuas agus gur dearnadh eisiúint amharclainne  ar na scannáin sin i 5 thír ar a laghad.
  • Go bhfuil siad ceaptha ag an léiritheoir de réir conrach díolacháin chun an scannán a dhíol i 15 thír ar a laghad atá páirteach sa bhfo-chlár MEDIA.

Cé na cineálacha tionscadal atá incháilithe?

Feachtais dáiliúcháin Eorpacha do scannáin nua Eorpacha neamhnáisíunta.  Ní mór do ar a laghad 7 gcuideachta dháiliúcháin amharclainne Eorpacha a bheith páirteach sa bhfeachtas dáiliúcháin..

Chun scannán a bheith incháilithe ní mór go mbeadh sé:

  • Ina shaothar ficsin, beochana nó faisnéise (fad 60 nóim. ar a laghad)
  • Gan a chóipcheart a bheith bunaithe roimh 2018
  • Gan aon ábhar malairte (ceoldrámaí, ceolchoirmeacha, taispeántais) ná fógraíocht a bheith ann, agus gan aon ábhar pornagrafach nó seicteach a bheith ann
  • Uasbhuiséad léiriúcháin de €10 milliún a bheith aige, má thagann sé as an bhFrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Spáinn nó an Ríocht Aontaithe
  • A thromlach a bheith déanta ag léiritheoir/léiritheoirí atá lonnaithe i dtíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA agus é a bheith déanta le líon suntasach gairmithe atá ina náisiúnaigh/cónaitheoirí sna tíortha sin

Iarratas a Dhéanamh

Cliceáil anseo chun treoirlínte agus treoracha iomlána a fháil faoin bpróiseas iarratais don scéim seo.