Uirlisí Nuálacha Agus Samhlacha Gnó

Spriocdháta: 24ú Lúnasa 2021

AIDHMEANNA: 

Spreagadh a thabhairt d’fhorbairt agus/nó scaipeadh uirlisí nuálacha agus samhlacha gnó chun feabhas a chur ar infheictheacht, infhaighteacht, lucht féachana agus éagsúlacht na saothar Eorpach san aois dhigiteach agus/nó ar iomaíochas an tionscail chlosamhairc Eorpach.

MAOINIÚ AR FÁIL: 

€14,885,377 an Buiséad Iomlán don ghlao seo. Líon na nDeontas a bhfuiltear ag súil leo: 20
Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 60% de na costais incháilithe iomlána.

TACAÍOCHT AR FÁIL DO:

Forbairt agus/nó scaipeadh uirlisí nuálacha agus samhlacha gnó chun méadú a chur ar infhaighteacht, infheictheacht agus lucht féachana ar shaothair Eorpacha san aois dhigiteach agus/nó ionchur a dhéanamh in iomaíochas agus i nglasú an tionscail chlosamhairc Eorpach. 

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Eagraíochtaí Eorpacha as tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

AN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH:

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáil anseo

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo.