Promotion of European Works Online

Tacaíocht do Dháiliúchán ar Líne

Tá sé d’aidhm ag fochlár MEDIA na hEorpa Cruthaithí tacú le dáiliúchán ar líne maidir le modhanna nua dáiliúcháin agus múnlaí gnó a chur chun cinn. Tá tacaíocht ar fáil d'imeachtaí margaíochta do sheirbhísí VOD, pacáistí digiteacha ar líne agus eisiúintí il-ardáin nuálacha do scannáin Eorpacha.

SPRIOCDHÁTA:  5Ú AIBREÁN 2019

Cén mhaoiniú atá ar fáil?

Meastar gur €10.158 milliún a bheidh ar fáil do 2019. Is féidir le hiarratasóirí éileamh a dhéanamh ar uasmhéid de 60% dá gcostais incháilithe.

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Eintitis Eorpacha (cuideachtaí príobháideacha, eagraíochtaí neamhbhrabúis, cumainn, carthanachtaí, fondúireachtaí, comhairlí, srl.) atá lonnaithe i gceann de na tíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA agus faoi úinéireacht go díreach nó trí rannpháirtíocht tromlaigh ag náisiúnaigh as na tíortha sin.

Cén saghas gníomhaíochtaí atá incháilithe?

GNÍOMHAÍOCHT 1

Imeachtaí margaíochta do sheirbhisí VoD chun cuidiú leo scannáin nua Eorpacha a chur chun cinn sa margadh.

Gníomhaíocht 2

Bailiú agus seachadadh pacáistí digiteacha chun éascú a dhéanamh ar thráchtálú saothar closamhairc Eorpach ar sheirbhísí VoD atá soláthraithe i dtíortha nach bhfuil na saothair sin ar fáil iontu.  Ní mór do 20 saothar closamhairc Eorpach a bheith sa phacáiste ó chúig thír ar a laghad atá páirteach sa bhfochlár MEDIA. Ba cheart gach teideal a chur ar fáil ar sheirbhísí V0D i 3 thír ar a laghad atá páirteach sa bhfochlár MEDIA.

GNÍOMHAÍOCHT 3

Stráiteisí nuálacha do Dháiliúchán agus Margaíocht saothar closamhairc Eorpach maidir le huirlisí agus múnlaí gnó nua a chruthú chun an lucht féachana do scannáin Eorpacha a mhéadú. 

Iarratas a Dhéanamh

Cliceáil anseo chun iarratas a dhéanamh ar Dháiliúchán ar Líne

Tabhair aird faoi leith ar na haguisíní riachtanacha.

Cliceáil anseo le haghaidh eolas faoin bpróiseas iarratais don Eoraip Chruthaitheach.