Tacaíocht do Ghníomhairí Díolacháin

Tá tacaíocht airgeadais le fáil ón bhfochlár MEDIA do Ghníomhairí Díolacháin Eorpacha atá in ann cuntas teiste a léiriú i ndíolachán scannán neamhnáisiúnach Eorpach.

Tacaíocht do Ghníomhairí Díolacháin:  Spriocdháta: 7ú Samhain 2019

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Gníomhairí díolacháin a chloífidh leis na critéir seo a leanas ar feadh tréimhse shonrach thagartha:

  • Go raibh siad ceaptha mar Ghníomhaire Díolacháin ag 8 scannán Eorpacha incháilithe ar a laghad (ar ceann neamhnáisiúnach ceann amháin acu ar a laghad) agus comhaontú ann go ndíolfaí an scannán i 10 dtír ar a laghad atá páirteach sa bhfochlár MEDIA.
  • Gur dearnadh eisiúint amharclainne (lasmuigh den tír bhunaidh) ar 3 cinn ar a laghad de na scannáin sin i 3 thír ar a laghad atá páirteach i bhfochlár MEDIA arna fhianú ag dearbhuithe Dáileora faoin Scéim Uathoibríoch Cineamaí.

D’fhéadfadh go mbeadh ciste dóchúil breise ar fáil ag brath ar an gciste dóchúil a ghinfear faoin Scéim Uathoibríoch Cineamaí do dháileadh amharclainne ar scannáin neamhnáisiúnacha.

Iarratas a Dhéanamh

Cliceáil anseo chun treoirlínte agus treoracha iomlána a fháil faoin bpróiseas iarratais don scéim seo.