Cúrsaí Oiliúna

Tugann fochlár MEDIA na hEorpa Cruthaithí tacaíocht do réimse gníomhaíochtaí oiliúna i mbainistíocht, teicneolaíochtaí nua agus scriptscríbhneoireacht.   Tugann na cúrsaí seo deis do ghairmithe closamhairc as ballstáit an Chláir MEDIA a n-inniúlacht agus a gcumas iomaíochta a threisiú ar an margadh idirnáisiúnta. Reáchtáiltear na gníomhaíochtaí ar fad ag leibhéal tionscail, ó ghearrthéarma (2-3 lá) go dtí fadtéarma (suas go dtí 12 mhí), agus bíonn siad ar siúl ar fud na hEorpa go léir.

Cén mhaoiniú atá ar fáil?

Bíonn éagsúlacht sna táillí oiliúna ó chúrsa oiliúna amháin go ceann eile. Is minic gur féidir leis na heagraíochtaí oiliúna nó na húdaráis áitiúla/réigiúnacha/ náisiúnta sparánachtaí a chur ar fáil. Bíonn cuid de na cúrsaí in ann deontais a chur ar fáil. Seiceáil na rialacha incháilitheachta leis an eagraíocht oiliúna.

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Is í an riail ghinearálta go gcaithfidh na rannpháirtithe a theacht as ceann de na 32 tír atá páirteach i bhfochlár MEDIA na hEorpa Cruthaithí, i.e. 27 Ballstát an AE mar aon leis an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua 7rl.

Cén saghas oiliúna atá ar fáil?

Cuireann an scéim seo tacaíocht ar fáil chun forbairt a dhéanamh ar:

  • Bearta oiliúna a chuidíonn chun scileanna agus inniúlachtaí a thabhairt do ghairmithe closamhairc.
  • Roinnt eolais lena chéile, gréasáin agus úsáid na dteicneolaíochtaí digiteach.

Iarratas a Dhéanamh

Más mian leat cur isteach ar chúrsa tacaithe oiliúna, is féidir réimse de chúrsaí oiliúna a fháil a bhfuil tacaíocht acu ó MEDIA na hEorpa Cruthaithí do ghairmithe Eorpacha (Léiritheoirí, Dáilitheoirí, Scriptscríbhneoirí, Stiúrthóirí) anseo. Déan iarratas díreach leis an soláthróir oiliúna atá ag an gcúrsa oiliúna atá roghnaithe.