Mionfhorbairt Iltionscadail Eorpach

Spriocdháta: 12ú Lúnasa 2021

NB: NÍL AN GLAO SEO OSCAILTE DO CHUIDEACHTAÍ ÉIREANNACHA MAR NACH BHFUIL SÉ AR FÁIL ACH DO THÍORTHA ATÁ AR ACMHAINN ÍSEAL. *

AIDHM

  • Cead a thabhairt do léiritheoirí Eorpacha i dTíortha atá ar Acmhainn Íseal Chlosamhairc (Grúpaí A agus B)* a seasamh sa mhargadh a scálú suas, a éagsúlú, a nuálú agus a dhaingniú.

TACAÍOCHT AR FÁIL DO 

Forbairt ar 2-3 thionscadal Bheochana, Fhaisnéise Cruthaithí nó Fhicsin d’Ardáin Chineama, Theilifíse nó Digiteacha. Is ceadmhach gearrscannán ó thallann nua a áireamh sa Scláta freisin.

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Cuideachtaí Léiriúcháin Eorpacha ó Thíortha atá ar Acmhainn Íseal Chlosamhairc atá in ann/a bhfuil na hacmhainní acu oibriú ar roinnt tionscadal le chéile agus a gcaithfidh na nithe seo a bheith déanta acu:

•       tionscadal amháin Beochana, Faisnéise Cruthaithí nó Ficsin ina bhfuil fad 24 nóiméad ar a laghad a bheith léirithe acu ó 2014 (murar VR atá i gceist) 

•       A dáileadh ar bhonn tráchtála i 3 thír ar a laghad, taobh amuigh dá dtír féin, ag aon am roimh an sprioc-am sin.

•       Saothair a léirigh an Chuideachta iarrthach nó creidiúint phearsanta mar Léiritheoir 

Maidir leis na saothair a chuirfear isteach, ní bheidh cead dul i mbun léiriúcháin orthu taobh istigh de 10 mí ó dháta an Iarratais.

MAOINIÚ AR FÁIL

Cnapshuimeanna Seasta d’uasmhéid €100,000 an tionscadal.

AN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH: 

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáil anseo. 

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo

* Liosta de thíortha ar acmhainn íseal: 
Grúpa A: Poblacht na Seice, An Eastóin, An Rómáin, An Ghréig, An Chróit, An Phortaingéil, An Pholainn; 
Grúpa B: An Bhulgáir, Lucsamburg, An tSlóivéin, An Liotuáin, An tSlóvaic, An Ungáir, An Laitvia, An Chipir, Málta.