Tacaíocht do Chomhfhorbairt Eorpach

Spriocdháta: 17ú Samhain 2021

AIDHMEANNA:  

  • Cothú a thabhairt do thallann, inniúlacht agus scileanna 
  • Spreagadh a thabhairt do chomhoibriú, soghluaisteacht agus nuálaíocht trasteorann i gcruthú agus i léiriú saothar  closamhairc Eorpach, 
  • Spreagadh a thabhairt don chomhoibriú ar fud na mBallstát a bhfuil acmhainní difriúla closamhairc acu. 

TACAÍOCHT AR FÁIL DO:

Comhfhorbairt ar thionscadal amháin Beochana, Faisnéise Cruthaithí nó Ficsin d’Ardáin Chineama, Theilifíse nó Digiteacha

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Ceannaire agus páirtí / páirtithe tionscadail:

•       Caithfidh siad a bheith ina gcuideachtaí léiriúcháin neamhspleácha closamhairc Eorpacha

•       Ní féidir leo a bheith ina n-aonáin chleamhnaithe

•       Caithfidh siad comhaontú comhfhorbartha a bheith sínithe acu 

•       Caithfidh móramh na gceart a bheith ag duine de na páirtithe –glacfar le comhroinnt 50/50

Ceannaire tionscadail

•       Caithfidh tionscadal amháin Beochana, Faisnéise Cruthaithí nó Ficsin ina bhfuil fad 24 nóiméad ar a laghad a bheith léirithe ag an duine ó 2014 i leith.

•       A dáileadh ar bhonn tráchtála i 3 thír ar a laghad, taobh amuigh dá dtír féin, ag aon am roimh an spriocdháta.

•       Obair a léirigh an Chuideachta iarrthach nó creidiúint phearsanta mar Léiritheoir  

Maidir leis an saothar a chuirfear isteach, ní bheidh cead dul i mbun léiriúcháin air taobh istigh de 10 mí ó dháta an Iarratais.

MAOINIÚ AR FÁIL

Uasmhéid de €60,000 in aghaidh an pháirtí | €100,000 do Shraitheanna Teilifíse a bhfuil buiséid léiriúcháin de bhreis agus €20 milliún acu

IARRATAS A DHÉANAMH: 

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá ar fáil anseo.

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo. 

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo 

Téigh i dteangbháil leis an Oifig MEDIA má tá breis eolais uait.