An Scéim Tacaíochta do Chistiú Iltionscadal

Spriocdháta: 25ú Lúnasa 2021

AIDHMEANNA

Cead a thabhairt do léiritheoirí Eorpacha a seasamh sa mhargadh a scálú suas, a éagsúlú, a nuálú agus agus a dhaingniú.

TACAÍOCHT AR FÁIL DO:

Forbairt ar 3-5 thionscadal Bheochana, Fhaisnéise Cruthaithí nó Fhicsin d’Ardáin Chineama, Theilifíse nó Digiteacha. Is ceadmhach gearrscannán ó thallann nua a áireamh sa Scláta freisin.

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Cuideachtaí Léiriúcháin Eorpacha atá in ann/a bhfuil na hacmhainní acu oibriú ar roinnt tionscadal le chéile agus a gcaithfidh na nithe seo a bheith déanta acu:

•       dhá tionscadal Bheochana, Fhaisnéise Cruthaithí nó Ficsin ina bhfuil fad 24 nóiméad ar a laghad a bheith léirithe acu (murar VR atá i gceist) ó 2014 

•       A dáileadh ar bhonn tráchtála i 3 thír ar a laghad, taobh amuigh dá dtír féin, ag aon am roimh an sprioc-am sin.

•       Saothair a léirigh an Chuideachta iarrthach nó creidiúint phearsanta mar Léiritheoir 

Maidir leis na saothair a chuirfear isteach, ní bheidh cead dul i mbun léiriúcháin orthu taobh istigh de 10 mí ó dháta an Iarratais.

MAOINIÚ AR FÁIL

Cnapshuimeanna Seasta d’uasmhéid €100,000 an tionscadal 

AAN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH: 

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá ar fáil anseo. Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo

Téigh i dteangbháil leis an Oifig MEDIA má tá breis eolais uait.