ÁBHAR TEILIFÍSE AGUS AR LÍNE

Spriocdháta: 25ú Lúnasa 2021

AIDHMEANNA

·      neamhspleáchas na léiritheoirí Eorpach a neartú i dtaca le craoltóirí agus ardáin dhigiteacha, 

·      feabhas a chur ar an gcomhoibriú idir na hoibritheoirí - léiritheoirí neamhspleácha, craoltóirí, ardáin dhigiteacha  agus gníomhairí díolacháin, as na tíortha éagsúla atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA

·      cláir d’ardchaighdeán a chur ar fáil a bheidh dírithe ar dháiliúchán leathan idirnáisiúnta 

TACAÍOCHT AR FÁIL DO 

·      Ficsean, tionscadail Bheochana agus Ficsin ina mbeidh dhá chuideachta craolacháin ar a laghad páirteach ann (nó ardáin VOD) as dhá thír atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA. 

·      Caithfidh rannpháirtíocht na gcraoltóirí a bheith tacaithe ag conarthaí nó ag litreacha tiomantais ceangailteacha a bheidh sínithe 

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Cuideachtaí Léiriúcháin Neamhspleácha Eorpacha as tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA. 

MAOINIÚ AR FÁIL

Uasmhéid de 15% den bhuiséad léiriúcháin incháilithe le huasteorainneacha de €300,000 do chlár faisnéise cruthaithí agus €500,000 d’Fhicsean agus Beochan. 

Do shaothair Dhrámaíochta  

·      €1 milliún má bhíonn an buiséad léiriúcháin incháilithe idir €10-20 milliún. 

·      €2 mhilliún má bhíonn an buiséad léiriúcháin incháilithe níos mó ná €20 milliún. 

Caithfidh íosmhéid de 40% den airgeadú ar iomlán an bhuiséid léiriúcháin mheasta a bheith ráthaithe ó fhoinsí airgeadais tríú páirtí. 

Caithfidh íosmhéid den airgeadú iomlán léiriúcháin mheasta a theacht ó thíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

AN BEALACH LE HIARRATAS A DHÉANAMH

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá ar fáil anseo. Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo.

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo