Rochtain ar Mhargaí

Tá an Scéim Rochtana ar Mhargaí dírithe ar thacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí agus d’imeachtaí a bhíonn ar siúl laistigh agus lasmuigh de thíortha atá páirteach i bhfochlár MEDIA. 

Spriocdháta:  6ú Feabhra 2020

Tá sé d’aidhm ag Scéim Rochtana ar Mhargaí:

 • Cuidiú le malairtí Gnó go dtí Gnó
 • Feabhas a chur ar an ngné Eorpach/Idirnáisúnta agus ar éifeachtúlacht na margaí reatha do thionscail mhóra mar aon le treis a chur leis an tionchar sistéimeach a bhíonn ag tionscnaimh bheaga
 • Breis follasachta a thabhairt do shaothair ghairmiúla agus chlosamhairc as tíortha an AE a bhfuil cumas íseal táirgthe acu
 • Méadú a chur ar líon na gcomhléiriúchán AE agus ar éagsúlú na dtallann agus na bhfoinsí airgeadais
 • Feabhas a chur ar iomaíochas agus ar chiorclaíocht shaothair chlosamhairc an AE ar na margaí idirnáisiúnta.

Tá sé mar aidhm ag fochlár MEDIA na hEorpa Cruthaithí éascú a dhéanamh ar rochtain na ngairmithe Eorpach chuig imeachtaí trádála agus chuig margaí gairmiúla closamhairc trí thacaíocht a thabhairt do sheastáin bheaga ag margaí móra, comhchaidrimh, fóraim comhléiriúchán, comhdhálacha agus bunachair.

 • Cuireann MEDIA na hEorpa Cruthaithí seastán ar fáil do ghairmithe Eorpach ag margaí móra closamhairc ar nós MIP TV, MIPCOM, Féile Scannán Cannes agus an Berlinale. D’fhéadfaí tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí a bhíonn ag tarlú laistigh agus lasmuigh de thíortha atá páirteach i bhfochlár MEDIA. Téigh chuig Media-Stands.eu chun eolas a fháil faoi sheastáin MEDIA ag margaí atá ag theacht chun cinn.
 • Tugann MEDIA tacaíocht dhíreach do mhargaí speisialta agus téamacha, ar nós an Documentary Forum agus an CARTOON Forum, agus margaí beaga nideoige ar nós Aonach Scannán na Gaillimhe agus seimineáir do Cláir Faisnéise a chomhordaíonn EDN - an Gréasán Faisnéise Eorpach.

Rochtain ar Mhargaí 

Ní bheidh incháilithe ach na hiarratais sin a bheidh ag comhfhreagairt do cheann amháin ar a laghad de na 3 Ghníomhaíocht seo thíos:

 • Gníomhaíocht 1 – Rochtain ar mhargaí fisiciúla do ghairmithe Eorpacha
 • Gníomhaíocht 2 –  Gníomhaíochtaí promóisin comhchoiteanna Eorpacha

In Éirinn, tá Aonach Scannán na Gaillimhe ag fáil na tacaíochta seo le fada.

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Is féidir le hEagraíochtaí Eorpacha iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú chun imeachtaí i dtaca le Rochtain ar Mhargaí a fheidhmiú.

Cén mhaoiniú atá ar fáil?

Meastar go bhfuil buiséad iomlán de €6.8 milliún ar fáil don scéim seo i 2020.

 • Do ghníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl i dtíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA is féidir le hiarratasóirí suas go dtí 60% dá gcostais incháilithe a iarradh.
 • Do ghníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl i ngach tír eile is féidir le hiarratasóirí suas go dtí 80% dá gcostais incháilithe a iarradh.

Iarratas a Dhéanamh

Cliceáil anseo chun treoirlínte agus treoracha iomlána a fháil faoin bpróiséas iarratais don scéim seo.