5 thogra roghnaithe don Cheardlann EDN i nGaillimh
14ú Márta 2019

5 thogra roghnaithe don Cheardlann EDN i nGaillimh

CEARDLANN EDN, OSTÁN CHUAN NA GAILLIMHE, 2-4 AIBREÁN 2019

Roghnaíodh na Scannán faisnéise seo a leanas don gCeardlann EDN a reáchtáilfear i nGaillimh an mhí seo chugainn le tacaíocht ó Údarás Craolacháin na hÉireann.

Colm Cille The Bold Saint - Abú Media: Bríd Seoighe, Pierce Boyce & Shane Lawless
We Shall not Rust - Ishka Films:  Alice McDowell & Julie Flavin
Sins of Ireland - Atom Films: Alex Fegan
Dazzled by Daylight - Lifeblood Films:  Maurice O'Brien
Game of Truth - Domino Production / New Decade:  Sergio Ghizzardi

Diancheardlann 3-lá a bheidh i gceist ag díriú ar chonas na Físeáin Phíolóiteacha is fearr agus is tarrangtaí a léiriú le cur i láthair ag Margaí Faisnéise idirnaisiúnta.  Beidh seisear bhreathnóir páirteacha sa gCeardlann chomh maith.  Beidh na foirne agus breathnóirí ag obair thar trí lá leis an Eagarthóir Jesper Osmund agus Comhairleoir EDN Ove Rishøj Jensen.

SEISIÚN OSCAILTE DON EARNÁIL ÁITIÚIL - 9.30-13.00 2ú AIBREÁN 2019

Ar maidin an 2ú Aibreán beidh seisiún ginearálta le cás-staidéir faoi Físeáin Phíolóiteacha á chur i láthair Ove Jensen ó EDN agus an tEagarthóir Jesper Osmund..  Beidh an seimineár leath-lae seo oscailte don dtionscal áitiúil nó d'éinne a bhfuil suim acu i scannáin faisnéise. 

Cláraigh anseo don Seisiún Oscailte seo.