Gach Scéim MEDIA do 2019/2020 Foilsithe Anois!
25ú Meán Fomhair 2019

Gach Scéim MEDIA do 2019/2020 Foilsithe Anois!

Tá na Scéimeanna Maoinithe MEDIA go léir do 2019/2020 Foilsithe anois ar Shuíomh Gréasáin an EACEA. Is é an Spriocam in Éirinn do gach Scéim ná 16.00 ar an dáta cuí. Foilseófar na Foirmeacha Iarratais go luath.  Tá eolas faoi na scéimeanna éagsúla MEDIA ar fáil ar ár suíomh gréasáin.  Déan teagmháil linn má tá comhairle nó cúnamh uait maidir le iarratas a réiteach.  

SPRIOCDHÁTAÍ MEDIA NA hEORPA CRUTHAITHÍ 2019 / 2020

Tacaíocht d’Fhorbairt ar Thionscadail Aonair  13ú Samhain 2019 & 12ú Bealtaine 2020
Forbairt Iltionscadal   4ú Feabhra 2020
Tacaíocht do Chláir Theilifíse  28ú Samhain 2019 & 14ú Bealtaine 2020
Tacaíocht d’Fhorbairt ar Fhíschluichí   12ú Feabhra 2020
Tacaíocht d'Fhéilte Scannán  21ú Samhain 2019 & 23ú Aibreán 2020
Rochtain ar Mhargaí  6ú Feabhra 2020 
Oiliúint Scannán 12ú Márta 2020
Dáiliúchán Scannán – An Scéim Roghnach  10ú Nollaig 2019 & 16ú Meitheamh 2020
Tacaíocht do Dháiliúchán ar Líne  7ú Aibreán 2020
Tacaíocht do Ghníomhairí Díolacháin  7ú Samhain 2019
Scéim Uathoibríoch do Dháilitheoirí agus Gníomhairí Díolacháin   8ú Meán Fómhair 2020 & 29ú DF 2020
Tacaíocht do Soláthróirí Oiliúna (dóibh siúd le conradh cheana féin) 
Cistí Maoinithe do Chomhléiriúcháin Idirnáisiúnta
  15ú Eanáir 2020

Déan teagmháil leis na hoifigí MEDIA i nGaillimh nó i mBaile Átha Cliath má tá comhairle nó cúnamh uait maidir le iarratas a réiteach.