4ú Meitheamh 2021

Athbhreithniú ar an An Eoraip Chruthaitheach MEDIA in Éirinn 2014-2020

Tá Athbhreithniú ar an An Eoraip Chruthaitheach MEDIA in Éirinn 2014-2020 foilsithe ag na hOifigí MEDIA. Tá Físeán faoi na torthaí MEDIA ar fáil chomh maith.

Ó 2014-2020 tá €13 mhilliún i maoiniú díreach bronnta ag an gClár ar chuideachtaí Éireannacha ar fud na n-earnálacha Scannán, Faisnéise, Beochan, Teilifíse agus Físchluichí. 

I rith na tréimhse 7 mbliana sin, d’infheistigh MEDIA na hEorpa Cruthaithí iomlán de €1,867,798 sna hearnálacha closamhairc agus Físchluichí in Iarthar na hÉireann.

Infheistíodh €500,000 i gcuideachtaí Gaeltachta, sin 3.8% de mhaoiniú iomlán MEDIA na hEorpa Cruthaithí d’Éirinn.

Lena chois sin, chuir an An Eoraip Chruthaitheach MEDIA tacaíocht indíreach ar fáil trí fhóirdheonú ar oiliúint ghairmiúil agus rochtain a chur ar fáil ar mhargaí idirnáisiúnta ag rátaí fabhracha.

Is féidir an leabhrán a íoslodáil anseo. Breathnaigh ar an bhFíseán MEDIA anseo