Ceardlann DocCelerator Gaillimh 7ú-8ú Deireadh Fómhair 2020
27ú Lúnasa 2020

Ceardlann DocCelerator Gaillimh 7ú-8ú Deireadh Fómhair 2020

Tá Oifig MEDIA na Gaillimhe agus Paradiddle Pictures ag eagrú ceardlann ar líne do lucht déanta scannán faisnéise ar an 7ú agus 8ú Deireadh Fómhair 2020.  Tá an cheardlann dírithe ar scannáin faisnéise atá á fhorbairt faoi láthair don mhargadh idirnáisiúnta.

Roghnófar 6 thogra don cheardlann agus beidh deis ag Léiritheoiri/Stiúrthóirí aiseolas cuimsitheach a fháil faoina gcuid tograí.  Tá sé mar aidhm ag an gCeardlann seo uirlisí scéalaíochta agus forbartha a sholáthar do lucht déanta scannán faisnéise chun cuidiú leo a gcuid tograí a fhorbairt chomh héifeachtaí agus chomh tapaidh agus is féidir.

Tabharfar tús áite do Léiritheoiri/Stiúrthóirí ón nGaeltacht nó Iarthar na Tíre.  Tá an Clár iomlán don cheardlann ar fáil anseo.

Chun iarratas a dhéanamh ní mór an t-eolas seo a leanas a sheoladh le d'iarratas:

  • Achoimre - leath-leathanach nó mar sin
  • Treatment agus aon eolas atá ar fáil faoin scéal  - leathanach nó mar sin
  • Nasc d'aon ábhar físe a bheadh cabhrach don léirmheas.
  • Meastúchán maidir leis an tréimhse ama chun an scannán a chur i gcrích maraon le méid an bhuiséid measta.

Spriocdháta d'Iarratasaí: Déardaoin 10ú Meán Fómhair 2020.  

Seoil d'iarratas le do thoil chuig Oifig MEDIA na Gaillimhe.  Téigh i dteangbháil leis an Oifig MEDIA má tá breis eolais uait.

Beidh an chéad mhír den Cheardlann DocCelerator - ó 9.30-11.00rn ar an 7ú Deireadh Fómhair - oscailte don earnáil closamhairc i gcoitinne no d'éinne a bhfuil suim acu scannáin faisnéise a fhorbairt nó a léiriú.  Cláraigh anseo don Seisiún Oscailte seo.

Is iad na teagascóirí don cheardlann ná an Stiúrthóir Geoffrey Smith agus an Comhairleoir  Ove Rishøj Jensen.  Is formáid é DocCelerator a d'fhorbair Paradiddle Pictures.