13ú Aibreán 2016

Pitseáil é!  Ceardlann Cumarsáide le Sibylle Kurz

31ú BEALTAINE - 3ú MEITHEAMH OSTÁN 12 BEARNA, CO. NA GAILLIMHE

Tá Oifig MEDIA na Gaillimhe, le tacaíocht ó Chiste Foghlama agus Forbartha Earnála an BAI, ag eagrú diancheardlann le Sibylle Kurz i mí Bealtaine/Meitheamh ag díriú ar chonas tograí a "phitseáil" go háirithe don mhargadh idirnáisiúnta.

Tá cáil idirnáisiúnta ar Sibylle mar chomhairleoir cumarsáide go háirithe sna Meáin. Tá sí ag obair mar léachtóir leis an gClár Oiliúna MEDIA EAVE le fada an lá.

Sa gceardlann seo beidh deis ag dhá chomhlacht déag foghlaim ó shaineolaí i gceird na cumarsáide agus cleachtadh a dhéanamh ar a dtograí féin a chur i láthair.

CLÁR

Dé Máirt 31ú Bealtaine

9.30 - 13.00  Léacht ar chonas tograí a chur i láthair    (Oscailte don dtionscal áitiúil)

14.15 - 18.00  An grúpa ag obair le chéile ar na tograí a chur i láthair

Dé Céadaoin 1ú Meitheamh

9.30 - 13.00  An grúpa ag obair le chéile ar na tograí a chur i láthair

14.15 - 18.00  Cleachtadh le ceamara agus scáileán

Déardaoin 2ú Meitheamh  (am le cinntiú)

Cruinniú pearsanta le Sibylle chun aiseolas a fháil.

Tá fáilte roimh chách freastal ar an léacht maidin an 31ú Bealtaine.  Do chomlachtaí a bhfuil suim acu bheith páirteach sa gceardlann féin ní mór An Fhoirm Iarratais seo a líonadh agus a sheoladh ar ais chuig an Oifig MEDIA.

Tá an cheardlann á chur ar fáil saor in aisce le tacaíocht ó Chiste Foghlama agus Forbartha Earnála an BAI.