There are many resources available to the Audiovisual professional to gain access to Information and funding across Europe.

Tá na hacmhainní seo ar leanas ar fáil.

Foilsiúcháin:  Ar an leathanach seo tá na leabhráin éagsúla a fhoilsíonn an Eoraip Chruthaitheach agus na hOifigí MEDIA in Éirinn ar fáil. 

Tacaíocht Eorpach Eile:  Eolas faoi fhoinsí maoinithe agus seribhisí eolais Eorpacha. 

Naisc Usáideacha : Liosta d'eagraíochtaí closamhairc in Éirinn.

Má tá aon eolas uait nach bhfuil ar fáil ar na leathanaigh seo téigh i dteangbháil linn.