Fís Éireann

Is í an ghníomhaíocht fhorbartha náisiúnta do thionscal scannán na hÉireann í Bord Scannán, ag déanamh infheistiú i dtallann, i gcruthaitheacht agus i bhfiontar

Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI)

Bunaíodh Údarás Craolacháin na hÉireann ar an 1 Deireadh Fómhair 2009 le rialáil a dhéanamh ar lánas ar fud chúrsaí craolacháin, ag glacadh na ról a bhí go dtí sin ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann (BCI) agus ag an gCoimisiún um Ghearáin Chraolacháin (BCC).

ÚDARÁS NA GAELTACHTA

Tá an ghníomhaireacht Stáit seo freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta.  Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo, le cois í a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá le polasaí Údarás na Gaeltachta. 

FIONTRAÍOCHT ÉIREANN

Is í Fiontraíocht Éireann an eagraíocht rialtais atá freagrach as forbairt agus idirnáisiúnú d'Fhiontair Éireannacha.

IONAD SCANNÁN NA GAILLIMHE

Is eagraíocht ballraíochta í Ionad Scannán na Gaillimhe a bhfuil mar aidhm aici tacú le lucht déanta scannán agus tionscal scannán agus teilifíse Iarthar na hÉireann a chur chun cinn.

TG4

TG4, cainéal náisiúnta teilifíse na Gaeilge. 

FLEADH SCANNÁN NA GAILLIMHE

Féile Scannán 6-lá a tharlaíonn i nGaillmh i mí Iúil gach bliain.  Tacaíonn an Eoraip Chruthaitheach MEDIA leis an margadh ag an bhFéile - Aonach Scannán na Gaillimhe. 

IFTN

Suíomh Idirlíon leis an nuacht is déanaí faoin dtionscal scannánaíochta agus teilifíse in Éirinn.

INSTITIÚID SCANNÁN NA HÉIREANN

Eagraíocht chultúrtha náisiúnta ag cur Scannáin ar fáil do lucht féachana ar fud na hÉireann agus ag caomhnú cartlann Scannán. 

CUALLACHT DHRÁMADÓIRÍ AGUS SCRIPTSCRÍBHNEOIRÍ NA HÉIREANN

Cuallacht Dhrámadóirí agus Scriptscríbhneoireacha Éireannacha. 

CUALLACHT STIÚRTHÓIRÍ SCÁILEÁIN NA HÉIREANN

Cuallacht Stiúrthóirí Scannán agus Teilfíse Éireannacha. 

RTE

Is stáisiún náisiúnta teilifíse na hÉireann é RTÉ (Raidió Teilifís Éireann) 

Screen Producers Ireland 

Eagraíocht ballraíochta do Léiritheoirí.

Screen Skills Ireland 

Eagraíocht náisiúnta traenála don dtionscal closamhairc.