FOinsí maoinithe agus seirbhisí eolais Eorpacha 

 

Eagraíocht                Cur síos Suíomh idirlíón
Cineuropa An Chéad tairsceach Eorpach don dtionscal closamhairc.  Cuirtear nuacht laethúil, agallaimh agus altanna ar fáil i gceithre theanga leis an aidhm tionscal scannán na hEorpa a chur chun cinn.  cineuropa.org
An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) Tá an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) freagrach as bainistíocht chláracha tacaíochta Eorpacha - An Eoraip Chruthaitheach ina measc - sna réimsí seo a leanas: oideachas agus oiliúint, saoránacht ghníomhach, an óige, seirbhísí closamhairc agus cultúr. eacea.ec.europa.eu
Erasmus+ Tá sé mar aidhm ag Erasmus+ scileanna agus féidireachtaí fostaíochta a chur chun cinn.  Leargas
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn Is cuid de líonra oifigí ionadaíochta an Choimisiúin ar fud Bhallstáit an Aontais Eorpaigh í Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn. ec.europa.eu/ireland
Eurimages Ciste maoinithe Scannán Chomhairle na hEorpa a bunaíodh i 1989. coe.int/eurimages
Faireachlann Closamhairc na hEorpa Is fo-eagraíocht laistigh de Chomhairle na hEorpa í Faireachlann Closamhairc na hEorpa. Cuireann an Fhaireachlann eolas ar fáil maidir leis an margadh closamhairc Eorpach agus foilsíonn sí tuarascálacha éagsúla don dtionscal. obs.coe.int
European Film Promotion Gréasan Eorpach chun scannáin Eorapacha a chur chun cinn go hidirnáisiúnta.  efp-online.com
Horizon 2020 An Creatchlár um Thaighde agus um Nuálaíocht - an ciste Eorpach is mó riamh do thaighde agus nuálaíocht le buiséad €79 billiúin.  Irish Research Council
MEDIA Salles Cuireann Media Salles taispeántas scannáin Eorpacha chun cinn. mediasalles.ie
MEDIA Stands.eu Cuireann media-stands.eu seastán ar fáil do ghairmithe Eorpach ag margaí móra closamhairc ar nós MIP TV, MIPCOM, Féile Scannán Cannes agus an Berlinale.  media-stands.eu