Skip to main content

Ceardlann Margaíochta le Alphapanda, Gaillimh 14ú & 15ú Meán Fómhair 2023

Marketing galway 2023 7x3

Diancheardlann maidir le margaíocht scannáin

Is Diancheardlann do Léiritheoirí nó Gairmithe tionscail eile í seo ag díriú ar scileanna margaíochta a fhorbairt ag usáid cás-staidéar faoi leith.

Beidh Mathias Noschis ón gcomhlacht Eorpach Alphapanda ag obair le 12 rannpháirtí ar fheachtas margaíochta do scannán Éireannach nua a thaispeánfar ag 11.00rn sa bPálás i nGaillimh ar an 14ú Meán Fómhair. Mar chuid den cheardlann beidh seisiún oscailte do dhaoine eile ón earnáil closamhairc ina thabharfaidh Mathias léacht ar na bealaí nua chun lucht féachana a aimsiú agus a mhealladh.

Tar éis na ceardlainne cuirfear cruinnithe ar líne le Mathias ar fáil dóibh siúd atá ag iarraidh tionscadail faoi leith a phlé leis.

Seisiún Oscailte - 14.00-17.00 Déardaoin 14ú Meán Fómhair, Ostán Galmont, Gaillimh

Cláraigh anseo

Chun bheith páirteach sa Diancheardlann 2-lá seoil CV maraon le nóta faoin chúis gur mhaith leat bheith páirteach chuig Oifig MEDIA na Gaillimhe roimh 1ú Meán Fómhair. Más mian leat cruinniú ar líne a bheith agat le Mathias tar éis na ceardlainne seoil imlíne den tionscadal atá tú ag iarraidh a phlé leis chomh maith.

Filleadh ar Nuacht + Imeachtaí