Skip to main content

DocCeleratorGaillimh 29ú-30ú Meán Fómhair 2022

Doc Celerator main 7x3

Ceardlann ar líne do lucht déanta scannán faisnéise. Tá an cheardlann seo dírithe ar scannáin faisnéise atá á fhorbairt faoi láthair don mhargadh idirnáisiúnta.

Tá Oifig MEDIA na Gaillimhe i gcomhar le Paradiddle Pictures agus Údarás Craolacháin na hÉireann ag eagrú ceardlann ar líne do lucht déanta scannán faisnéise ar an 29ú-30ú Meán Fómhair 2022. Tá an cheardlann seo dírithe ar scannáin faisnéise atá á fhorbairt faoi láthair don mhargadh idirnáisiúnta.

Roghnófar 6 thogra don cheardlann agus beidh deis ag Léiritheoiri/Stiúrthóirí aiseolas cuimsitheach a fháil faoina gcuid tograí. Tá sé mar aidhm ag an gCeardlann seo uirlisí scéalaíochta agus forbartha a sholáthar do lucht déanta scannán faisnéise chun cuidiú leo a gcuid tograí a fhorbairt chomh héifeachtaí agus chomh tapaidh agus is féidir.

Is í príomhaidhm na ceardlainne ná infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt an scannáin ionas go sabhálfar am agus airgid sa léiriúcháin.

Is iad na teagascóirí don cheardlann ná an Stiúrthóir Geoffrey Smith agus an Comhairleoir Ove Rishøj Jensen.

Chun Iarratas a dhéanamh

Ní mór an t-eolas seo a leanas a sheoladh le d'iarratas:

  • Achoimre - leath-leathanach nó mar sin

  • Treatment agus aon eolas atá ar fáil faoin scéal - leathanach nó mar sin

  • Nasc d'aon ábhar físe a bheadh cabhrach don léirmheas.

  • Meastúchán maidir leis an tréimhse ama chun an scannán a chur i gcrích maraon le méid an bhuiséid measta.

Spriocdháta: 18ú Meán Fómhair 2022

Seoil d'iarratas mar ríomhphost le do thoil chuig Oifig MEDIA na Gaillimhe. Téigh i dteangbháil leis an Oifig MEDIA má tá breis eolais uait.

Filleadh ar Nuacht + Imeachtaí