Skip to main content

Cláir Faisnéise: Dearcadh Eorpach

Unknown 2

Le tacaíocht ó Choimisiún na Meán agus i gcomhar le Paradiddle Pictures, tá Oifig MEDIA na Gaillimhe ag eagrú Ceardlann ag díriú ar Chláir Faisnéise Eorpacha ar an 2ú Samhain 2023.

Beidh na craoltóirí seo a leanas páirteach sa gCeardlann - BBC Storyville, SVT, RTE, TG4, S4C agus an Creative Artists Agency.

Ag tosnú ag 9.30 déanfaidh na hEagarthóirí Coimisiúnaithe Eorpacha cur síos ar na cineálacha éagsúla Cláir Faisnéise atá uatha.

Tar éis sos gearr cuirfidh 8 Léiritheoir/Stiúrthóir Éireannach Clár Faisnéise atá á fhorbairt acu í láthair. Eagrófar cruinnithe leis na hEagarthóirí Coimisiúnaithe tar éis lóin chun na tograí seo a phlé.

Tá fáilte roimh bhreathnóirí ón earnáil closamhairc bheith i láthair don dhá seisiún ar maidin ó 9.30-13.15

Cláraigh anseo


Filleadh ar Nuacht + Imeachtaí