Skip to main content

Tá an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) ag eagrú Seisiúín Eolais maidir leis na Glaochanna nua MEDIA agus Trasearnála ón 7ú Márta - 26ú Aibreán.

Tá na glaochanna MEDIA agus Trasearnála go léir ar fáil ar Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TOP). Deán teagmháil linn má tá aon cheisteanna agaibh.

Seo tríos na data do na seisiúin éagsúla. is am na hÉireann atá luaite i ngach cás. Tá na nascanna do na seisiúin éagsúla ar fáil ar shuíomh an EACEA

 • Gréasáin Féilte | 7ú Márta 13:00-16:00
  Ábhar Teilifíse + Ar Líne | 8ú Márta 13:00-16:00
  MEDIA 360, Margaí +Traenáil | 9ú Márta 10:00 - 12:00
  Gréasáin + Oibritheoirí VOD Eorpacha | 9ú Márta 13:00-16:00
  Litearacht na Meán | 10ú Márta 10:00 -13:00.
  Físchluichí + Ábhar Tumthach | 11ú Márta 10:00 -13:00.
  Cistiú Iltionscadal | Mionfhorbairt Iltionscadail l 15ú Márta 10:00 -13:00.
  Uirlisí Nuálacha Agus Samhlacha Gnó 17ú Márta 13:00-16:00
  Comhpháirtíochtaí Iriseoireachta | Saoirse + Iolrachas na Meán | 6ú Aibreán 10:00 - 12:00
  Díolacháin Scannáin Eorpacha | 7ú Aibreán 13:00-16:00
  Saotharlann um Chruthaitheacht Nuálaíocht | 21ú Aibreán 10:00-12.00
  Comhfhorbairt Eorpach | 26ú Aibreán 13:00-16:00

Beidh taifeadadh de maraon lecur i láthair ar fáil ar shuíomh an EACEA i ndiadh gach seisiun.

Filleadh ar Nuacht + Imeachtaí