Skip to main content

Torthaí + Cás-staidéir

Sonraí faoi thionscadail rathúla Éireannacha, a gcomhpháirtithe tionscadail, agus faoin méid maoinithe atá infheistithe ag an Eoraip Chruthaitheach in eagraíochtaí cultúrtha agus i gcuideachtaí cruthaitheacha Éireannacha.

Is féidir bunachar de na tionscadail Eorpacha go léir atá maoinithe ag an Eoraip Chruthaitheach a fháil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.