Skip to main content

Cás-Stáidéir agus Tograí a fuair tacaíocht

Faigh inspioráid ó thionscadail atá maoinithe ag an Eoraip Chruthaitheach a bhfuil comhpháirtithe Éireannacha páirteach iontu! Ar fud na snáitheanna maoinithe, gheobhaidh tú scéalta láidre, tionscadail nuálacha agus comhpháirtíochtaí cruthaitheacha.

See all projects funded by Creative Europe on the European Commission’s website.