Skip to main content

Torthaí Maoinithe

Ó cuireadh tús leis an gcéad Chlár MEDIA in 1991 go dtí 2020, tá €48 milliún de mhaoiniú AE faighte ag earnáil chlosamhairc na hÉireann.

Faoi fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí deireanach, chuaigh breis agus €13.8 milliún chuig tionscadail a raibh comhpháirtithe Éireannacha acu agus chuaigh €2.5 milliún go díreach chuig tionscadail a bhí faoi cheannas Éireannach.

The Racer 1 funding results banner

Is féidir bunachar de na tionscadail Eorpacha go léir atá maoinithe ag an Eoraip Chruthaitheach a fháil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

Níl na torthaí ar fáil go fóill.