Skip to main content

Comhpháirtithe a fháil do thionscadal de chuid na hEorpa Cruthaithí

Ceann de na spriocanna atá ag an Eoraip Chruthaitheach is ea neartú agus cur chun cinn a dhéanamh ar an gcomhoibriú trasteorann ar leibhéal Eorpach sna hearnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha.

The Castle Samson Films 1

Má tá tú ag lorg comhpháirtí do thionscadal de chuid na hEorpa Cruthaithí déan teagmháil le ceann dár nOifigí. Beidh muid in ann tú a threorú chuig acmhainní reatha le comhpháirtithe a lorg tríd ár nGréasán Dheasca na hEorpa Cruthaithí.

Ceann de na spriocanna atá ag Clár na hEorpa Cruthaithí is ea neartú agus cur chun cinn a dhéanamh ar an gcomhoibriú trasteorann ar leibhéal Eorpach sna hearnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha.

Tagann na comhpháirtíochtaí is fearr ó theagmhálacha pearsanta atá déanta cheana féin trí ghníomhaíochtaí d’eagraíochta. Ach é sin ráite, tá roinnt bealaí eile ann chun comhpháirtíochtaí Eorpacha a fhorbairt.

Gach bliain, faigheann an Oifig Chultúir roinnt iarratas ag lorg comhpháirtí ónar gcomhghleacaithe Deasc ar fud na hEorpa thar ceann eagraíochtaí Cultúrtha Eorpacha a bhíonn ag lorg comhpháirtithe.

Déan teagmháil leis an oifig Chultúir má bhíonn aon cheisteanna agat agus tabharfaidh muid comhairle duit faoi na chéad chéimeanna eile a bheidh le tógáil agat.

Is cinnte gurb é an bealach is fearr chun bualadh le comhpháirtithe ionchasacha agus comhpháirtíochtaí rathúla a chruthú ná dul chuig Margaí, fóraim pitseála agus imeachtaí líonraithe chomh maith le páirt a ghlacadh i gcláir oiliúna ar fud na hEorpa.

Beidh muid in ann comhairle a chur ort faoin margadh nó an ócáid is oiriúnaí duitse agus dod thionscadal nó cuidiú leat dul i dteagmháil le comhpháirtithe ionchasacha as tíortha Eorpacha eile.

Tá oifigí ag Gréasán Dheasca na hEorpa Cruthaithí i ngach tír atá rannpháirteach i gClár na hEorpa Cruthaithí. Eagraíonn siad imeachtaí meaitseála do ghlaonna ar leith ó am go ham. Cláraigh dár Nuachtlitir nó coinnigh tú féin ar an eolas.

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi chomhpháirtí ionchasach a fháil, ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh leis na hOifigí MEDIA i mBaile Átha Cliath nó i nGaillimh.

Eagraíonn an Gréasán de Dheasca na hEorpa Cruthaithí gníomhaíochtaí meaitseála do ghlaonna Trasearnála ó am go ham. Cláraigh do cheann amháin nó tuilleadh dár Nuachtlitreacha nó coinnigh tú féin ar an eolas.

Má bhíonn aon cheist agat faoi chomhpháirtí ionchasach a fháil do thionscadal Trasearnála, is féidir leat dul i dteagmháil le haon cheann dár nOifigí thuas.