How to Apply

Téigh i dteangbháil le Deasc na hEorpa Cruthaithí -  Oifig MEDIA Bhaile Átha Cliath nó Oifig MEDIA na Gaillimhe - má tá ceisteanna agat maidir le d'iarratas.

1  Tairseach Rannpháirtí

2   Foirm Iarratais Leictreonach

3   Ag comhlíonadh an iarratais

4   Cúnamh teicniúil

5   Léirmheas ar iarratasaí

1 Tairseach Rannpháirtí

Déantar na hiarratais go díreach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) sa Bhruiséil. Athrú mór amháin atá sa chlár nua is ea an t-athrú chuig iarratas agus próiseas tuarascála leictreonach (gan pháipéar). Chun cur isteach ar dheontas, caithfidh tú do chuideachta nó d’eagraíocht a chlárú ar dtús trí Thairseach Rannpháirtithe an EACEA agus Cód Aitheantais Rannpháirtí (PIC) a fháil. Ní gá duit é sin a dhéanamh ach uair amháin agus is féidir le hiarratasóirí ionchasacha clárú anois leis na céimeanna seo a leanas:

1. Déan iarratas ar chuntas ECAS. Seolfar ríomhphost deimhnithe chugat; cliceáil ar an nasc chun do phasfhocal a chruthú. Nasc le EACEA Participant Portal

2. Ansin, atreorófar tú chuig an Tairseach Rannpháirtithe áit a n-iarrfar ort sonraí ar leith faoi do chuideachta nó d’eagraíocht a chur isteach.

3. Iontráil eolas do chuideachta sa Tairseach Rannpháirtí agus uaslódáil na doiciméid seo a leanas:

  • Foirm Eintitis Dhlíthiúil
  • Teastas CBL agus sliocht as an iris oifigiúil/clár na gceirdeanna (cuideachtaí príobháideacha amháin)
  • Rún nó cinneadh dlíthiúil (eintitis phoiblí amháin)

De bhreis orthu sin, nuair a bhíonn an méid a éilítear os cionn €60,000:

  • Foirm Acmhainne Maoinithe
  • Cuntais bhliantúla a bheidh iomlán agus deimhnithe (dhá bhliain i gcás cuideachtaí tráchtála nó an bhliain is deireanaí atá ar fáil i gcás cuideachtaí neamhbhrabúis)

I gcás cuideachtaí a bheidh ag éileamh suimeanna os cionn €750,000:

  • Tuairisc iniúchóra a bheidh faofa ag cuntasóir deimhnithe, ag deimhniú na gcuntas don bhliain airgeadais is deireanaí atá ar fáil

2   Foirm Iarratais Leictreonach

Sula dtosnaíonn tú ar d'iarratas molaimid duit na Treoirlínte, Ceisteanna Coitianta, agus Treoir don Scéim Tacaíochta faoi leith a léamh. Tá nascanna do na cáipéisí seo ar fáil ar na leathanaigh do na scéimeanna tacaíochta cuí.

Nuair atá tú cláraithe thig leat Foirm Iarratais a íoslódáil don Scéim Tacaíochta atá uait.  Tabhair faoi deara go bhfuil gá iarratas páipéir a sheoladh chomh maith do scéimeanna tacaíochta faoi leith.

3   Ag comhlíonadh an iarratais

Ná déan dearmad na haguisíní riachtannacha a sheoladh leis an bhFoirm Iarratais. Tá eolas faoi na haguisíní seo ar fáil ar na leathanaigh do na scéimeanna tacaíochta cuí. Ní féidir leis an iarratas leictreonach bheith níos mó ná 10MB ina iomlán.

Tabhair faoi deara go bhfuil an Spriocdháta ag 11.00  (am na h-Éireann) ar an dáta cuí.  Dúnann an córas síos ina dhiaidh sin agus ní ghlacfar le hiarratasaí a thuilleadh.

4  Cúnamh teicniúil

Má tá fadhb agat leis an iarratas a sheoladh is fiú breathnú ar an Treoir don bhFoirm Leictronach. Is féiidr cúnamh a lorg ón Deasc Cabhrach. Ríomhphost: eacea-helpdesk@ec.europa.eu Fón: +32 2 299 0705

5   Léirmheas ar iarratasaí

Úsáideann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) saineolaithe ón dtionscal chun cuidiú leo léirmheas a dhéanamh ar iarratasaí.  Tá treoir maidir le léirmheas iarratasaí ar fáil ar na leathanaigh do na scéimeanna tacaíochta cuí. 

Má tá suim agat clárú mar shaineolaí tú féin tá breis eolais ar fáil anseo.