Skip to main content

Litearacht na Meán

Spriocdháta

1600 in Eirinn

Déan Iarratas Anois

News Media Literacy 7 X3

Tá sí mar aidhm ag Litearacht na Meán daoine a chumasú leis na scileanna agus leis an eolas chun seirbhísí nua agus traidisiúnta meán agus cumarsáide a thuiscint. Déanann sí saoránaigh a chumasú freisin chun dul i ngleic go cruthaitheach agus go sábháilte leis na cineálacha éagsúla sin seirbhísí meán agus cumarsáide.

Tá an glaoch seo ag tacú le gníomhaíochtaí trasteorann san Eoraip atá ag cur forbairt agus rannpháirtíocht lucht féachana chun cinn.

Dáta Foilsiúcháin
Fo-Chlár
Snáithe Trasearnála
Is féidir linn cabhrú leat

Déan Teagmháil linn

  • tacú le Gníomhaireachtaí le chéile ar son Litearacht na Meán
  • fóraim a chruthú chun dea-chleachtas agus scileanna a mhalartú agus a roinnt
  • tacú le gairmeoirí litearthacht sna meáin dul i dtaithí ar na cúinsí nua teicneolaíochta.

  • Iarratasaí ó chuibhreannas in a bhfuil 3 eagraíochta ar a laghad páirteach ó thrí thír ar a laghad atá rannpháirteach san Eoraip Chruthaitheach.

  • Gníomhaireachtaí le chéile ar son Litearacht na Meán
  • fóraim a chruthú chun dea-chleachtas agus scileanna a mhalartú agus a roinntTacaíocht do ghairmeoirí litearthacht sna meáin dul i dtaithí ar na cúinsí nua teicneolaíochta.

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TOP).

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo.